Menetlus M-124860 » Taotlus T-RJÄ/1018832 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
12630781
Ärinimi / Nimi
Hansaprofiil AB OÜ
Kontaktisik
Joel Sirg
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Jäätmete vedamine majandus- või kutsetegevuses
Veo piirkond
Üle-eestiline
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu

2. Jäätmete vedu

Ohtlike jäätmete veo kogus (t/a)
 
Olmejäätmete veo kogus (t/a)
 
Metallijäätmete veo kogus (t/a)
500
Muude jäätmete veo kogus (t/a)
1 000
Üldine jäätmete veo kogus (t/a)
1 500
Ohtlike jäätmete vedu
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.