Menetlus M-124957 » Taotlus T-K/1018971 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Kaevise tarbimise või võõrandamise loa taotlus

Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Osaühing Otike
Taotluse koostaja kontaktisik
Karel Tali
Tegevus
Tegevuse algusaeg
30.05.2023
Tegevuse lõpuaeg
31.12.2023
Ehitusloa või muu tegevuse number või selgitus sellest, miks see antud menetluse juures pole asjakohane
Ehitusluba nr 1712271/41305
Kaevise tekkekohad
Katastriüksuse nr KOV EHAK KOV nimetus Tekkepõhjus Muu tekkepõhjus Kaevise kirjeldus Kogus, m³
63801:001:0851 0638 Põhja-Pärnumaa vald Kaevis jääb üle tiigi rajamisel ehitusprojekti põhjal   Moreen, savirikas. Kaevati välja eelmine aasta ja ladustati hunnikusse tiigi kõrvale. Ehitus jäi seisma, kui moreeni alt tuli välja lubjakivi savikihtidega. 19 880
Lisad
Kaevise tekkekoha asukohaplaan
Koopia olemasolevast tegevloast
Koopia projektdokumentatsioonist