Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125963
Taotlus T-TV/1020702

1. Teatis

Teatise esitamise aeg
28.09.2023
Teataja
Ärinimi / Nimi
Vilsi OÜ
Kavandatav tegevus
Teatise liik
Sügavallapanu sõnniku aunastamine ja/või kompostimine
Tegevuse kirjeldus
Sõnniku kompostimine põllumassiivil 61142667072.
Tegevus
Tegevuspiirkond
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vilsiado (20302:002:2321). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vilsiado (20302:002:2321).
Tegevuskoha aadress
Vilsiado, Patküla, Tõrva vald, Valga maakond
Territoriaalkood
6042
Katastritunnus
20302:002:2321

2. Sügavallapanusõnniku aunastamine ja/või kompostimine

Kinnitan, et tegevus ei toimu liigniiskel ega üleujutatud alal
Jah
Kinnitan, et tegevus ei toimu drenaažitoru kohal
Jah
Kinnitan, et sõnniku põlluaun ei asu veekogule lähemal kui 50 meetrit
Jah
Isiku poolt peetavad loomühikud (tk)
34.27
Sõnnikuaunad
Nr 1.
Auna asukoht X: 6426616, Y: 611618; X: 6426635, Y: 611564; X: 6426618, Y: 611558; X: 6426595, Y: 611627; X: 6426612, Y: 611635; X: 6426616, Y: 611618
Keskpunkti­koordinaadid X: 6426614, Y: 611598
Põllumassiivi number 61142667072
Lisainfo Lähedal ei asu ühtegi kaitstavat objekti.
Tegevuse kirjeldus Kompostimine
Loomaliik kelle sõnnikut aunastatakse/­kompostitakse Üle 24 kuu vanune ammlehm ja lihaveis
Kompostimine, kogus t 25
Sügavallapanusõnniku kuivaine sisaldus % 47.20
Sõnnikauna moodustamise kavandatav alguskuupäev
16.10.2023
Sõnniku kavandatav laotamise alguskuupäev
30.04.2024
Sõnniku kavandatav laotamise lõppkuupäev
15.05.2024
Sõnniku kuivaine sisalduse analüüsid
Kirjeldus Sõnniku kuivaine sisalduse analüüs
Maaelu teadmuskeskus protokoll PR-23-4310-2