Menetlus M-126566 » Taotlus T-L.MU/1021740-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Geoloogilise uuringu loa taotlus

Loa taotleja
Ärinimi / Nimi
OÜ Mesinik
Taotluse koostaja kontaktisik
Magnar Orasson
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
J.Viru Markšeideribüroo OÜ
Registrikood / Isikukood
11644539
Postiaadress
Tartu mnt 84a-50, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Loa kehtivus
Loa kehtivus aastates
4
Käitise tegevuse algusaeg
 
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Korjusmäe IV
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
17.60
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0284 Kanepi vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus  
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number  
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Liiv, täitepinnas   Üld- ja teedeehitus 300 000 tuh m³
Liiv, ehitusliiv   Üld- ja teedeehitus 300 000 tuh m³
Kruus, ehituskruus   Üld- ja teedeehitus 150 000 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
15
Puuraukude arv
25
Uuringukaeveõõnte arv
25
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
Proovid granulomeetrilise koostise määramiseks ning füüsikalis-mehaanilisteks katseteks
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Lisad
Uuringuruumi teenindusala plaan
Muud lisad