Menetlus M-127078 » Taotlus T-RJÄ/1022449-3 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
49408040813
Ärinimi / Nimi
Darja Baranova
Kontaktisik
Darja Baranova
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.12.2025

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus maatükk
Kood  
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksus: Otsa tn 26 (19801:001:0256). kuva kaardil
Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksus: Otsa tn 26 (19801:001:0256).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Otsa tn 26 19801:001:0256 X: 6587382, Y: 524364
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus Maatükki haljastustööd.
Maa täimise eesmärk on tõsta ja tasandada krundi pinnase taset ümbritsevate aladega, nagu Otsa-Miko peatee ja naaberkinnistud.
Praegu on krundi pinnate tase oluliselt madam ümbritsevatest aladest.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. maa täitmine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks maatükki haljastustööd masinad 400
 
Projekti kogumaht (t)
400

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus maatükk
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
20 02 02 - Pinnas ja kivid 400 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei

5. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Vorm ei ole asjakohane.