Menetlus M-127176 » Taotlus T-K/1022549 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Kaevise tarbimise või võõrandamise loa taotlus

Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Viaston Infra OÜ
Taotluse koostaja kontaktisik
Kärt Kuivjõgi-Toodu
Tegevus
Tegevuse algusaeg
30.01.2024
Tegevuse lõpuaeg
31.05.2024
Ehitusloa või muu tegevuse number või selgitus sellest, miks see antud menetluse juures pole asjakohane
2212271/23551
Kaevise tekkekohad
Katastriüksuse nr KOV EHAK KOV nimetus Tekkepõhjus Muu tekkepõhjus Kaevise kirjeldus Kogus, m³
72501:001:0490 0725 Saue vald Kaevis jääb üle hoone rajamisel ehitusprojekti põhjal ehitustööd Muld ja kivid, pinnas ja kivid (looduslik materjal). 8 000
Lisad
Kaevise tekkekoha asukohaplaan