Menetlus M-127699 » Taotlus T-RJÄ/1023120 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
12801981
Ärinimi / Nimi
SC Varahaldus OÜ
Kontaktisik
Jana Sasko
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.12.2024

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Kesk tee 3a, Jüri
Kood  
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kesk tee 3a (65301:003:0410). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kesk tee 3a (65301:003:0410).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 3a 65301:003:0410 X: 6579783, Y: 550561
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 6820 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U17 - Pinnasetäitekoht, teedeehitus
Komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus Soovime tõsta maapinda umbes 0,7m aadressil Kesk tee 3a, Jüri, Harjumaa. Lähimad hoone asub kinnistul Kesk tee 3 mis on ka meie omandis. Kommunikatsioone hetkel täidetaval kinnistul ei ole kuid hiljem need paigaldatakse. Olemasolevad kommunikatsioonid (elekter, kaugküte, vesi ja kanalisatsioon, sidekaabel) asuvad väljaspool krundipiiri.
Piirkonna keskkonnaseisund on hea
150-200 m kaugusel kinnistust asub korterelamu (tööd toimuvad päevasel ajal ja öösel lärmi me ei tee)
Looduslikke eripärasid pole.
Muid keskkonnategureid ei ole
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. maaala planeerimine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks maaala täitmine ekskavaator, purustaja 2 500
 
Projekti kogumaht (t)
2 500

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kesk tee 3a, Jüri
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 01 01 - Betoon 1 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei
17 01 02 - Tellised 1 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 500 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei

5. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Vorm ei ole asjakohane.