Menetlus M-127895 » Taotlus T-RJÄ/1023381 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
10609021
Ärinimi / Nimi
osaühing MÄRJA TEHNO
Kontaktisik
Rene Koka
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.12.2040

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Biojäätmete kompostimine
Kood  
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pilve tn 20 (83101:003:0770). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pilve tn 20 (83101:003:0770).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Tartu maakond, Tartu linn, Märja alevik, Pilve tn 20 83101:003:0770 X: 6472409, Y: 655075
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 25119 - Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
Käitluskohas käideldavad jäätmed Oma
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U9 - Bioloogiline töötlus
Komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus Asukohast tulenevaid keskkonna häiringuid pole.
Soovime oma biojäätmed komposteerida ja taaskasutada pinnase täitmiseks.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)
Lisa 1: konteiner.jpg
Lisa 2: haljasala.jpg

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Biolagunevate jäätmete kompostimine R3o - bioloogiline ringlussevõtt, sealhulgas kompostimine ja muud bioloogilised muundamisprotsessid
D8 - bioloogiline töötlemine, mida ei ole käsitletud mujal selles nimistus ning mille lõppsaaduseks on ühendid või segud, mis kõrvaldatakse koodinumbriga D1–D12 märgitud mis tahes toiminguga
Biolagunevad jäätmed asetatakse kompostimisels konteinerisse.
Biolagunevate jäätmete käitlemise tulemusel tekkivat komposti kasutatakse haljasalal.
konteiner 0.10
 
Projekti kogumaht (t)
0.20

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Biojäätmete kompostimine
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 0.10 R3o - bioloogiline ringlussevõtt, sealhulgas kompostimine ja muud bioloogilised muundamisprotsessid 0.10 D8 - bioloogiline töötlemine, mida ei ole käsitletud mujal selles nimistus ning mille lõppsaaduseks on ühendid või segud, mis kõrvaldatakse koodinumbriga D1–D12 märgitud mis tahes toiminguga Jah