Menetlus M-127977 » Taotlus T-RJÄ/1023482 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
10549075
Ärinimi / Nimi
Osaühing Aaspere Agro
Kontaktisik
Andre Randoja
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.12.2034

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Põllud
Kood  
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Kaunismäe (19002:004:0013), Saarekännu (19002:004:0024). kuva kaardil
Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Kaunismäe (19002:004:0013), Saarekännu (19002:004:0024).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kisuvere küla, Kaunismäe 19002:004:0013 X: 6588938, Y: 629238
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lihulõpe küla, Saarekännu 19002:004:0024 X: 6587710, Y: 628457
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U9 - Bioloogiline töötlus
Komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus Põllud
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Reoveesette kasutamine põllul R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks Laotamine põllule. Pärast laotamist viiakse reoveesete mulda künni- või muul tehniliselt võimaldataval viisil. Laotamine sõnnikulaotajaga.

Mulda viimiseks kasutatakse atra, suure kettaga randaali või sügavkobestit.
15 000
 
Projekti kogumaht (t)
150 000

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Põllud
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
03 03 11 - Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10 15 000 R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks   Ei

5. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Vorm ei ole asjakohane.