Menetlus M-128073 » Taotlus T-K/1023607 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Kaevise tarbimise või võõrandamise loa taotlus

Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
PALDISKI SADAMATE AS
Taotluse koostaja kontaktisik
Rein Urman
Tegevus
Tegevuse algusaeg
22.04.2024
Tegevuse lõpuaeg
31.12.2024
Ehitusloa või muu tegevuse number või selgitus sellest, miks see antud menetluse juures pole asjakohane
Ehitusluba nr 2009
Kaevise tekkekohad
Katastriüksuse nr KOV EHAK KOV nimetus Tekkepõhjus Muu tekkepõhjus Kaevise kirjeldus Kogus, m³
58001:002:0108 0431 Lääne-Harju vald Kaevis jääb üle hoone rajamisel ehitusprojekti põhjal Kaevis jäi üle rajatise rajamise käigus Erineva suuruse ja kvaliteediga paekivi 66 493
Lisad
Kaevise tekkekoha asukohaplaan
Koopia olemasolevast tegevloast
Lisa 2: Ehitusluba.pdf