Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-110276
Menetlus M-110276
Ramsi Turvas AS
Ramsi Turvas AS - Parika turbamaardla, Parika II turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Marin Varblane
10.06.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Ramsi Turvas AS Taotleja / Loa omanik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Põllumajandusamet Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Kärt Kriisa Kolmas isik
Merike Mõttus Kolmas isik
Viljandi Vallavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1003838-2 Eiko Paberit 12.06.2020 08:36
T-KL/1003838 Eiko Paberit 10.06.2020 15:03
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-110276-9 Keskkonnaloa nr VILM-025 muutmine Väljaminev korraldus 14.10.2020 Avalik
DM-110276-10 Keskkonnaloa muutmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 14.10.2020 Avalik
DM-110276-8 Parika II turbatootmisala vee erikasutus, keskkonnaloa muutmine Väljaminev väljaminev kiri 06.10.2020 Avalik
DM-110276-7 Parika II turbatootmisala sademevee juhtimise kooskõlastus Sissetulev dokument 06.10.2020 Avalik
DM-110276-6 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja keskkonnaloa nr VILM-025 muutmise eelnõude edastamine Väljaminev väljaminev kiri 09.09.2020 Avalik
DM-110276-5 Keskkonnaloa taotluse avalikustamine ja kohaliku omavalitsuse arvamuse küsimine (Parika II turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 09.09.2020 Avalik
DM-110276-4 Keskkonnaloa taotluse ja muudetud keskkonnaloa nr VILM-025 eelnõude avalikustamine (Parika II turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 09.09.2020 Avalik
DM-110276-3 Keskkonnaloa nr VILM-025 muutmise menetlusest teavitamine ja loa muutmise eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 09.09.2020 Avalik
DM-110276-2 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1004107 Sissetulev taotlus 12.06.2020 Avalik
DM-110276-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1003838 Sissetulev taotlus 10.06.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
10.06.2020 - 10.06.2025