Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-110955
Menetlus M-110955
VALICECAR OÜ
VALICECAR OÜ - Massiaru III liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Merike Rosin
28.07.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll    
VALICECAR OÜ Taotleja / Loa omanik
Häädemeeste Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Mardi Metsatalu OÜ Kolmas isik
Massiaru Põllumajanduslik OÜ Kolmas isik
Häädemeeste VK AS Kolmas isik
Haldur Sepp Kolmas isik
Helgi Sepp Kolmas isik
Urve Vesik Kolmas isik
Artur Nõmm Kolmas isik
Õie Nõmm Kolmas isik
Julija Šurõgina Kolmas isik
Maria Kohv Kolmas isik
Ly Põldur Kolmas isik
Aini Pais Kolmas isik
Mart Pukk Kolmas isik
Tiiu Toodu Kolmas isik
Ellen Mauer Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Massiaru Külade Ühendus MTÜ Kolmas isik
Mäebüroo Nord OÜ Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1004538-2 Vallo Kappak 25.08.2020 19:19
T-KL/1004538 Vallo Kappak 28.07.2020 16:04
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-110955-20 Keskkonnamõju hindamise algatamine Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 09.12.2021 Avalik
DM-110955-19 Arvamus Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele KMH algatamise eelnõule (Valicecar OÜ) Sissetulev dokument 08.11.2021 Avalik
DM-110955-18 Vastuskiri keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse eelnõu kohta seisukoha küsimisele (Massiaru III liivakarjäär) Sissetulev dokument 05.11.2021 Avalik
DM-110955-17 Vastuskiri keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse eelnõu kohta seisukoha küsimisele (Massiaru III liivakarjäär) Sissetulev dokument 03.11.2021 Avalik
DM-110955-16 Keskkonnamõju hindamise algatamise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Massiaru III liivakarjääris Väljaminev väljaminev kiri 25.10.2021 Avalik
DM-110955-15 Lisateabe küsimine Massiaru III liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta ja keskkonnamõju hindamise algatamise või mittealgatamise otsuse esitamise ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 06.08.2021 Avalik
DM-110955-12 Arvamuse andmine Massiaru liivamaardla Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta Sissetulev dokument 03.06.2021 Avalik
DM-110955-11 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2021 Avalik
DM-110955-10 Arvamuse andmine Massiaru IIIkeskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 07.04.2021 Avalik
DM-110955-9 Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või mittealgatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2021 Avalik
DM-110955-8 Massiaru III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2021 Avalik
DM-110955-7 Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või mittealgatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 18.11.2020 Avalik
DM-110955-6 Massiaru III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 26.08.2020 Avalik
DM-110955-5 Massiaru III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 26.08.2020 Avalik
DM-110955-4 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1004810 Sissetulev taotlus 25.08.2020 Avalik
DM-110955-3 Lisateabe küsimine Massiaru III liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.08.2020 Avalik
DM-110955-2 MA_vastus_Massiaru_III_liivakarjäär_03.08.2020 Sissetulev dokument 03.08.2020 Avalik
DM-110955-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1004538 Sissetulev taotlus 28.07.2020 Avalik