Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111698

Tagasi nimekirja
Menetlus M-111698
TREV-2 Grupp AS
TREV-2 Grupp AS - Reinu lubjakivikarjäär
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Viktoria Burtin
28.09.2020

Seotud KMH menetlus: KMH02207 (KMH loataotluse menetlemisel)

Reinu lubjakivimaardla lubjakivikarjääri laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
TREV-2 Grupp AS Taotleja / Loa omanik
Rapla Vallavalitsus Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1004278-8 Steve Vili 13.01.2022 08:58
T-KL/1004278-7 Steve Vili 10.01.2022 11:59
T-KL/1004278-6 Eike Simmer 04.10.2021 08:21
T-KL/1004278-5 Steve Vili 05.08.2021 14:36
T-KL/1004278-4 Steve Vili 29.12.2020 13:03
T-KL/1004278-3 Steve Vili 18.12.2020 17:17
T-KL/1004278-2 Eike Simmer 24.11.2020 14:56
T-KL/1004278 Eike Simmer 28.09.2020 14:12
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111698-28 Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr Rapm-042 andmine ning õhusaastelubade nr L.ÕV/329715 ja L.ÕV/328058 kehtetuks tunnistamine Väljaminev korraldus 15.02.2022 Avalik
DM-111698-27 Reinu maardla Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa andmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 15.02.2022 Avalik
DM-111698-26 Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr Rapm-042 kohta tehtava otsuse muudetud eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 26.01.2022 Avalik
DM-111698-25 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011152 Sissetulev taotlus 13.01.2022 Avalik
DM-111698-24 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011050 Sissetulev taotlus 10.01.2022 Avalik
DM-111698-23 Garantiikiri Sissetulev dokument 07.10.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
07.10.2021 - 07.10.2026
DM-111698-22 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009530 Sissetulev taotlus 04.10.2021 Avalik
DM-111698-21 Vastus selgitustaotlusele Väljaminev väljaminev kiri 29.09.2021 Avalik
DM-111698-20 Selgitustaotluse ametliku vastuse pikendamine Väljaminev dokument 31.08.2021 Avalik
DM-111698-19 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008873 Sissetulev taotlus 05.08.2021 Avalik
DM-111698-18 Selgitustaotlus (Reinu lubjakivikarjäär) Sissetulev dokument 03.08.2021 Avalik
DM-111698-17 Vastus kirjale nr DM-111698-16 Väljaminev väljaminev kiri 30.07.2021 Avalik
DM-111698-16 Taotluse muutmine (DM-111698-15) Sissetulev dokument 22.07.2021 Avalik
DM-111698-15 Vastus Väljaminev väljaminev kiri 15.07.2021 Avalik
DM-111698-14 Vastus 29.06.2021 kirjale nr DM-111698-13 Sissetulev dokument 09.07.2021 Avalik
DM-111698-13 Vastus selgitustaotlusele Väljaminev väljaminev kiri 29.06.2021 Avalik
DM-111698-12 Selgitustaotlus Sissetulev dokument 04.06.2021 Avalik
DM-111698-11 Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 21.05.2021 Avalik
DM-111698-10 Taotleja vastus eelnõule Sissetulev dokument 19.04.2021 Avalik
DM-111698-9 Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr Rapm-042 kohta tehtava otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 12.04.2021 Avalik
DM-111698-8 Korraldus; Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotlusele Sissetulev dokument 13.01.2021 Avalik
DM-111698-7 Reinu lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloale jäätmete käitlemise osa ja saasteainete paiksest heiteallikast välisõhku viimise osa liitmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 31.12.2020 Avalik
DM-111698-6 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006466 Sissetulev taotlus 29.12.2020 Avalik
DM-111698-5 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006313 Sissetulev taotlus 18.12.2020 Avalik
DM-111698-4 Keskkonnaloa taotlusest Väljaminev väljaminev kiri 07.12.2020 Avalik
DM-111698-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005819 Sissetulev taotlus 24.11.2020 Avalik
DM-111698-2 Keskkonnaloa taotluse kohta täiendavate andmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 30.10.2020 Avalik
DM-111698-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1004278 Sissetulev taotlus 28.09.2020 Avalik