Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111704

Tagasi nimekirja
Menetlus M-111704
VKG Kaevandused OÜ
VKG Kaevandused OÜ - Uus-Kiviõli II kaevandus
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Kaidi Karro
28.09.2020

Seotud KMH menetlus: KMH01521 (KMH loataotluse menetlemisel)

Uus Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/329491 muutmise taotluse ja Uus Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli

Menetlusosalised
Nimi Roll
VKG Kaevandused OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Alutaguse Vallavalitsus Kooskõlastaja
Lüganuse Vallavalitsus Kooskõlastaja
Muinsuskaitseamet Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1004847-2 Merilin Keerme 11.12.2020 15:59
T-KL/1004847 Merilin Keerme 28.09.2020 15:24
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111704-13 Keskkonnamõju hindamise algatamine Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 09.04.2021 Avalik
DM-111704-12 Arvamuse andmine Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmisega seotud keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 31.03.2021 Avalik
DM-111704-9 Seisukoht Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa KMH algatamise kohta Sissetulev dokument 03.03.2021 Avalik
DM-111704-11 Keskkonnamõju hindamise algatamise eelnõu kohta arvamuse esitamise tähtaja pikendamine (Uus-Kiviõli II kaevandus) Väljaminev väljaminev kiri 03.03.2021 Avalik
DM-111704-10 Seisukoht Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnamõju hindamise algatamise eelnõule Sissetulev dokument 03.03.2021 Avalik
DM-111704-8 Taotlus tähtaja pikendamiseks (Uus-Kiviõli II kaevandus) Sissetulev dokument 01.03.2021 Avalik
DM-111704-7 Arvamus Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise algatamise eelnõu kohta Sissetulev dokument 09.02.2021 Avalik
DM-111704-6 Keskkonnamõju hindamise algatamise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks (Uus-Kiviõli II kaevandus) Väljaminev väljaminev kiri 28.01.2021 Avalik
DM-111704-5 MA_vastus_Uus-Kiviõli_II_kaevandus_08.01.2021 Sissetulev dokument 08.01.2021 Avalik
DM-111704-4 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1006156 Sissetulev taotlus 11.12.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
11.12.2020 - 11.12.2025
DM-111704-3 Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlusest Väljaminev väljaminev kiri 10.11.2020 Avalik
DM-111704-2 MA_vastus_Uus-Kiviõli_II_kaevandus_14.10.2020 Sissetulev dokument 14.10.2020 Avalik
DM-111704-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1004847 Sissetulev taotlus 28.09.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.09.2020 - 28.09.2025