Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111757

Tagasi nimekirja
Menetlus M-111757
TREV-2 Grupp AS
Püve liivakarjääri korrastamistingimused, AS TREV-2 Grupp
Kirjavahetus
Lõpetatud
Egert Kärt
30.09.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
TREV-2 Grupp AS Taotleja / Loa omanik
Antsla Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111757-6 Püve liivakarjääri mäeeraldise (L.MK/333883) korrastamistingimuste esitamine Väljaminev väljaminev kiri 30.04.2024 Avalik
DM-111757-5 Arvamuse andmine Püve liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta Sissetulev dokument 19.04.2024 Avalik
DM-111757-4 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise taotlus Püve liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõule Sissetulev dokument 26.03.2024 Avalik
DM-111757-3 Püve liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse andmine Sissetulev dokument 21.03.2024 Avalik
DM-111757-2 Püve liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 15.03.2024 Avalik
DM-111757-1 Avalduse täiendus korrastamistingimuste saamiseks Püve liivakarjäärile Sissetulev taotlus 30.09.2020 Avalik