Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111798

Tagasi nimekirja
Menetlus M-111798
KIVIKANDUR OÜ
Keskkonnaloa esmataotlus Paasi lubjakivikarjääris kaevandamiseks - Kivikandur OÜ (11200972)
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Valdo Tohver
02.10.2020

Seotud KMH menetlus: KMH01821 (KMH loataotluse menetlemisel)

Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programm
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
KIVIKANDUR OÜ Taotleja / Loa omanik
Haljala Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Metsamaahalduse AS Kolmas isik
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
AmEst Haldus OÜ Kolmas isik
Södra Forest Estonia OÜ Kolmas isik
Forest Farm OÜ Kolmas isik
Urmas Einberg Kolmas isik
Õie Sandberg Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
A&P Mets AS Kolmas isik
Advokaadibüroo FORT OÜ Kolmas isik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
Konnakaevu Selts MTÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1005252-3 Enn Kikas 12.01.2024 17:29
T-KL/1005252-2 Aivar Kuusmik 27.01.2021 15:10
T-KL/1005252 Aivar Kuusmik 02.10.2020 13:47
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111798-27 Paasi lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa andmisest keeldumine Väljaminev korraldus 29.01.2024 Avalik
DM-111798-26 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022348 Sissetulev taotlus 12.01.2024 Avalik
DM-111798-25 Kivikandur OÜ seisukoht Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa menetluses Sissetulev dokument 09.08.2023 Avalik
DM-111798-24 Arvamuse andmise tähtaja pikendamisega nõustumine Sissetulev dokument 10.07.2023 Avalik
DM-111798-23 Arvamus Paasi lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa andmisest keeldumise kohta Sissetulev dokument 07.07.2023 Avalik
DM-111798-22 Seisukoha edastamine Paasi lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu osas Sissetulev dokument 07.07.2023 Avalik
DM-111798-21 Arvamuse andmise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 06.07.2023 Avalik
DM-111798-20 Taotlus arvamuse tähtaja pikendamiseks Sissetulev dokument 03.07.2023 Avalik
DM-111798-19 Paasi lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa andmisest keeldumise eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev korralduse eelnõu 22.06.2023 Avalik
DM-111798-18 Seisukoht keskkonnaloa menetluses Sissetulev dokument 04.04.2023 Avalik
DM-111798-17 Vastuseks tähtaja pikendamiseks esitatud taotlusele Väljaminev vastuskiri 01.02.2023 Avalik
DM-111798-16 Taotlus täiendava tähtaja andmiseks keskkonnaloa menetluses Sissetulev dokument 27.01.2023 Avalik
DM-111798-15 Seisukoha küsimine Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse jätkamise osas Väljaminev väljaminev kiri 16.01.2023 Avalik
DM-111798-14 Vastus riigi huvi küsimise taotlusele (Paasi lubjakivikarjäär) Sissetulev dokument 08.12.2022 Avalik
DM-111798-13 Vastuseks Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa menetluse lõpetamise kohta Väljaminev vastuskiri 20.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
20.10.2022 - 20.10.2097
DM-111798-12 Taotlus Paasi külas lubjakivi kaevandamise loa menetluse lõpetamiseks Sissetulev dokument 27.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
27.09.2022 - 27.09.2097
DM-111798-11 Haljala valla kaevandusest Sissetulev dokument 08.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
08.09.2022 - 08.09.2097
DM-111798-9 Haljala valla kaevandusest Sissetulev dokument 05.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
05.09.2022 - 05.09.2097
DM-111798-10 Haljala valla kaevandusest Sissetulev dokument 05.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
05.09.2022 - 05.09.2097
DM-111798-8 Pöördumine kavandatava Paasi lubjakivikarjääri osas Sissetulev dokument 15.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
15.08.2022 - 15.08.2097
DM-111798-7 Keskkonnamõju hindamise algatamine Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemisel Väljaminev väljaminev kiri 02.03.2021 Avalik
DM-111798-6 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006776 Sissetulev taotlus 27.01.2021 Avalik
DM-111798-5 Kirja edastamine vastavalt kuuluvusele (Loobu metskond 400 vee erikasutus) Sissetulev dokument 21.12.2020 Avalik
DM-111798-4 Keskkonnaloa taotluse lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine (Paasi lubjakivikarjäär) Väljaminev vastuskiri 08.12.2020 Avalik
DM-111798-3 Keskkonnaloa taotluse lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 02.12.2020 Avalik
DM-111798-2 Lisaandmete küsimine Paasi lubjakivikarjääris kaevandamiseks esitatud keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 06.11.2020 Avalik
DM-111798-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005252 Sissetulev taotlus 02.10.2020 Avalik