Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111935

Tagasi nimekirja
Menetlus M-111935
Valga Vallavalitsus
Valga Vallavalitsus - Jaanikese motokompleks
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Anu Holvandus
14.10.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
Valga Vallavalitsus Taotleja / Loa omanik
Transpordiamet Kolmas isik
Paju Veis OÜ Kolmas isik
Sistem OÜ Kolmas isik
Ivo Hendrik Rohtmets Kolmas isik
Evi Davel Kolmas isik
Peeter Reimaa Kolmas isik
Kalev Piks Kolmas isik
Muuland 2 OÜ Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1004879-6 Anni Teetsmann 21.04.2022 16:04
T-KL/1004879-5 Anni Teetsmann 14.03.2022 09:20
T-KL/1004879-4 Anni Teetsmann 11.12.2020 13:21
T-KL/1004879-3 Anni Teetsmann 08.12.2020 14:28
T-KL/1004879-2 Anni Teetsmann 23.11.2020 16:32
T-KL/1004879 Anni Teetsmann 14.10.2020 17:43
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111935-18 Valga Vallavalitsuse keskkonnaloa nr KL-511905 andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.10.2022 Avalik
DM-111935-17 Valga Vallavalitsus keskkonnaloa nr KL-511905 andmine Väljaminev korraldus 18.10.2022 Avalik
DM-111935-16 Valga Vallavalitsuse keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 28.09.2022 Avalik
DM-111935-15 Valga Vallavalitsuse keskkonnaloa eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks ning keskkonnaloa andmise otsustamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.09.2022 Avalik
DM-111935-14 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012664 Sissetulev taotlus 21.04.2022 Avalik
DM-111935-13 Valga Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse menetlus (Jaanikese motokompleks) Väljaminev väljaminev kiri 13.04.2022 Avalik
DM-111935-12 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011861 Sissetulev taotlus 14.03.2022 Avalik
DM-111935-11 Lisateave Sissetulev dokument 11.02.2021 Avalik
DM-111935-10 Täiendatud asendiplaan Sissetulev dokument 29.01.2021 Avalik
DM-111935-9 Jaanikese motokeskuse keskkonnaloa taotluse menetlusest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 18.12.2020 Avalik
DM-111935-8 Jaanikese motokeskuse keskkonnaloa taotluse menetlusest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 18.12.2020 Avalik
DM-111935-7 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006234 Sissetulev taotlus 11.12.2020 Avalik
DM-111935-6 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006086 Sissetulev taotlus 08.12.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
08.12.2020 - 08.12.2025
DM-111935-5 Täiendava teabe küsimine keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 30.11.2020 Avalik
DM-111935-4 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005846 Sissetulev taotlus 23.11.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
23.11.2020 - 23.11.2025
DM-111935-3 Lisainfo esitamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 16.11.2020 Avalik
DM-111935-2 Keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 16.10.2020 Avalik
DM-111935-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1004879 Sissetulev taotlus 14.10.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
14.10.2020 - 14.10.2025