Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111989

Tagasi nimekirja
Menetlus M-111989
Torf AS
Torf AS - Laiküla III turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Merike Rosin
19.10.2020

Seotud KMH menetlus: KMH00119 (KMH loataotluse menetlemisel)

Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
Torf AS Taotleja / Loa omanik
Meris OÜ Kooskõlastaja
Inseneribüroo STEIGER OÜ Kolmas isik
Lääne-Nigula Vallavalitsus Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Maret Kutsar Kolmas isik
Hugo Paulus Kolmas isik
Urmas Paulus Kolmas isik
Pille Sillat Kolmas isik
Tiiu Laur Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1005432-4 Mikk Sarv 09.04.2021 09:26
T-KL/1005432-3 Mikk Sarv 23.03.2021 09:28
T-KL/1005432-2 Mikk Sarv 20.11.2020 10:26
T-KL/1005432 Mikk Sarv 19.10.2020 14:58
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111989-18 Arvamuse andmine Laiküla III turbatootmisala keskkonnaloa andmise korralduse ja loa eelnõule Sissetulev dokument 13.05.2021 Avalik
DM-111989-17 Laiküla III turbatootmisala keskkonnaloa andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
11.05.2021 - 11.05.2096
DM-111989-16 Keskkonnaloa nr KL-512199 andmine Laiküla III turbatootmisalale Väljaminev korraldus 07.05.2021 Avalik
DM-111989-15 Arvamus Laiküla III turbatootmisala keskkonnaloa ja keskkonnaloa väljastamise korralduse eelnõudele Sissetulev dokument 27.04.2021 Avalik
DM-111989-14 Laiküla III turbatootmisala keskkonnaloa andmise otsuse ja loa eelnõude edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 21.04.2021 Avalik
DM-111989-13 MA_vastus_Laiküla III turbatootmisala_13.04.2021 Sissetulev dokument 13.04.2021 Avalik
DM-111989-12 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007758 Sissetulev taotlus 09.04.2021 Avalik
DM-111989-11 Lisateabe küsimine Laiküla III turbatootmisala keskkonnaloa menetlemiseks Väljaminev väljaminev kiri 30.03.2021 Avalik
DM-111989-10 MA_vastus_Laiküla III turbatootmisala_29.03.2021 Sissetulev dokument 29.03.2021 Avalik
DM-111989-9 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007551 Sissetulev taotlus 23.03.2021 Avalik
DM-111989-8 Kohaliku omavalitsuse poolt Laiküla III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse kohata tehtud otsuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2021 Avalik
DM-111989-7 Arvamuse andmine Laiküla III turbatootmisala keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 26.01.2021 Avalik
DM-111989-6 Keskkonnaameti 07.12.2020 kirjas nr DM-111989-4 märgitud tähtajast Väljaminev väljaminev kiri 08.12.2020 Avalik
DM-111989-5 Keskkonnaameti 07.12.2020 kirjas nr DM-111989-4 märgitud tähtajast Väljaminev väljaminev kiri 08.12.2020 Avalik
DM-111989-4 Laiküla III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 07.12.2020 Avalik
DM-111989-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005906 Sissetulev taotlus 20.11.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
20.11.2020 - 20.11.2025
DM-111989-2 Lisateabe küsimine Laiküla III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 17.11.2020 Avalik
DM-111989-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005432 Sissetulev taotlus 19.10.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
19.10.2020 - 19.10.2025