Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111990
Menetlus M-111990
Torf AS
Torf AS - Kõverdama II turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Merike Rosin
19.10.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Torf AS Taotleja / Loa omanik
Lääneranna Vallavalitsus Kooskõlastaja
Rahandusministeerium Kooskõlastaja
Maa-amet Kolmas isik
Inseneribüroo STEIGER OÜ Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
LARSY OÜ Kolmas isik
Valga Puu OÜ Kolmas isik
Villa Cartelloni OÜ Kolmas isik
Argent Metsad OÜ Kolmas isik
Karusambla OÜ Kolmas isik
Jüri Hinsberg Kolmas isik
Erle Paisuots Kolmas isik
Pille Kaisel Kolmas isik
Karl Kaisel Kolmas isik
Liis Kaisel Kolmas isik
Lea Lehtmets Kolmas isik
Ülle Pärnpuu Kolmas isik
Aivar Oosim Kolmas isik
Elgi Kriisa Kolmas isik
Jaan Kriisa Kolmas isik
Harry Kadakas Kolmas isik
Laur Lobjakas Kolmas isik
Evely Pikla Kolmas isik
Olavi Vainu Kolmas isik
Taimi Heinolainen Kolmas isik
Valve-Liilia Loops Kolmas isik
Terje Ristal Kolmas isik
Silvi Hunt Kolmas isik
Riivo Nõmm Kolmas isik
Maie Vokk Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Muinsuskaitseamet Kolmas isik
Päästeamet Kolmas isik
Terviseamet Kolmas isik
Eesti Keskkonnaühenduste Koda . Kolmas isik
Siim Kaisel Kolmas isik
Jaana Saun Kolmas isik
Nataly Mätlik Kolmas isik
Matten Mätlik Kolmas isik
Annika Mätlik Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1005433-4 Mikk Sarv 18.03.2021 14:10
T-KL/1005433-3 Mikk Sarv 10.03.2021 12:29
T-KL/1005433-2 Mikk Sarv 15.02.2021 13:43
T-KL/1005433 Mikk Sarv 19.10.2020 15:00
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111990-18 Arvamuse andmine Kõverdama II turbatootmisala keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 26.05.2021 Avalik
DM-111990-17 Kõverdama II turbatootmisala menetlusest Sissetulev dokument 26.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
26.05.2021 - 26.05.2096
DM-111990-16 Päästeameti Lääne päästekeskuse ettepanekud Kõverdama II turbatootmisala keskkonnaloa taotluses Sissetulev dokument 25.05.2021 Avalik
DM-111990-15 Kõverdama II turbatootmisala taotluse menetlusse võtmisest ja keskkonnamõju hindamise algatamisest teavitamine ning taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 05.05.2021 Avalik
DM-111990-14 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine (Kõverdama II turbatootmisala) Väljaminev väljaminev kiri 04.05.2021 Avalik
DM-111990-13 MA_vastus_Kõverdama_II_turbatootmisala_05.04.2021 Sissetulev dokument 05.04.2021 Avalik
DM-111990-12 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007500 Sissetulev taotlus 18.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.03.2021 - 18.03.2026
DM-111990-11 Lisateabe küsimine Kõverdama II turbatootmisala keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 17.03.2021 Avalik
DM-111990-10 MA_vastus_Kõverdama_II_turbatootmisala_11.03.2021 Sissetulev dokument 11.03.2021 Avalik
DM-111990-9 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007376 Sissetulev taotlus 10.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
10.03.2021 - 10.03.2026
DM-111990-8 Lisateabe küsimine Kõverdama II turbatootmisala keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 10.03.2021 Avalik
DM-111990-7 MA_vastus_Kõverdama_II_turbatootmisala_09.03.2021 Sissetulev dokument 09.03.2021 Avalik
DM-111990-6 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007090 Sissetulev taotlus 15.02.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.02.2021 - 15.02.2026
DM-111990-5 Meeldetuletus korrigeeritud taotluse esitamiseks Väljaminev väljaminev kiri 12.02.2021 Avalik
DM-111990-3 Lisateabe küsimine Kõverdama II turbatootmisala keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 20.11.2020 Avalik
DM-111990-2 MA_vastus_Kõverdama_II_turbatootmisala_21.10.2020 Sissetulev dokument 21.10.2020 Avalik
DM-111990-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005433 Sissetulev taotlus 19.10.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
19.10.2020 - 19.10.2025