Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-112463
Menetlus M-112463
Raho OÜ
Raho OÜ - Tarva III dolokivikarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Carmen Tau
03.12.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Raho OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kolmas isik
Inseneribüroo STEIGER OÜ Kolmas isik
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Metsagrupp OÜ Kolmas isik
Lääneranna Vallavalitsus Kolmas isik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kolmas isik
Henn Jaaksaar Kolmas isik
Ülle Einard Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1006036-3 Priit Kallaste 17.08.2021 16:42
T-KL/1006036-2 Jako Stein 13.06.2021 19:10
T-KL/1006036 Hans Toode 03.12.2020 12:30
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-112463-34 Tarva dolokivikarjääri keskkonnaloa nr KL-515945 andmine Väljaminev korraldus 11.10.2022 Avalik
DM-112463-33 Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa andmise korralduse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.09.2022 Avalik
DM-112463-32 Tarva III dolokivikarjääri kaevandamisjäätmekava kinnitamine Väljaminev korraldus 14.09.2022 Avalik
DM-112463-31 Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 06.06.2022 Avalik
DM-112463-30 Arvamuse andmine Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 30.05.2022 Avalik
DM-112463-29 Arvamuse küsimine Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 29.04.2022 Avalik
DM-112463-28 Riigi huvi Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Sissetulev dokument 27.04.2022 Avalik
DM-112463-27 Riigi huvi väljaselgitamine Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa menetluses Väljaminev väljaminev kiri 25.03.2022 Avalik
DM-112463-25 Käitise heiteallikate hajumiskaardid Sissetulev dokument 01.03.2022 Avalik
DM-112463-24 Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 17.02.2022 Avalik
DM-112463-23 Arvamuse andmine Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 10.12.2021 Avalik
DM-112463-22 Arvamuse andmine Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 08.12.2021 Avalik
DM-112463-21 Arvamuse andmine Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 07.12.2021 Avalik
DM-112463-20 Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või selle algatamata jätmise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 18.11.2021 Avalik
DM-112463-19 Põllumajandus ja Toiduameti kooskõlastus Sissetulev dokument 27.10.2021 Avalik
DM-112463-18 Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2021 Avalik
DM-112463-17 Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teave Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2021 Avalik
DM-112463-16 Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2021 Avalik
DM-112463-15 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008618 Sissetulev taotlus 17.08.2021 Avalik
DM-112463-14 Meeldetuletus täiendatud taotluse esitamiseks Väljaminev väljaminev kiri 17.08.2021 Avalik
DM-112463-13 Lisateabe küsimine Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 16.07.2021 Avalik
DM-112463-11 Andmete esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 29.06.2021 Avalik
DM-112463-10 Tarva III dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse lisateabe esitamise tähtaja pikendamisest Sissetulev dokument 29.06.2021 Avalik
DM-112463-9 MA_vastus_Tarva III dolokivikarjäär_15.06.2021 Sissetulev dokument 15.06.2021 Avalik
DM-112463-8 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006687 Sissetulev taotlus 13.06.2021 Avalik
DM-112463-7 Meeldetuletus täiendatud taotluse esitamiseks Väljaminev väljaminev kiri 08.06.2021 Avalik
DM-112463-6 Andmete esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 19.02.2021 Avalik
DM-112463-5 Tarva III dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse lisateabe esitamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 18.02.2021 Avalik
DM-112463-4 Lisateabe küsimine Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 18.01.2021 Avalik
DM-112463-2 17815_MA_vastus_Tarva_III_dolokivikarjäär_KOTKAS_07.12.2020.pdf Sissetulev dokument 07.12.2020 Avalik
DM-112463-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006036 Sissetulev taotlus 03.12.2020 Avalik