Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114487
Menetlus M-114487
MÕÕNIKSO TALU
MÕÕNIKSO TALU - Männiksoo
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Anu Holvandus
18.01.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
MÕÕNIKSO TALU Taotleja / Loa omanik
Kobras OÜ Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Valga Vallavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1005742-4 Noeela Kulm 20.05.2021 10:24
T-KL/1005742-3 Noeela Kulm 19.05.2021 14:07
T-KL/1005742-2 Ilgvars Švecs 04.02.2021 12:58
T-KL/1005742 Ilgvars Švecs 18.01.2021 13:17
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114487-18 MÕÕNIKSO TALU keskkonnaloa nr KL-518702 andmine Väljaminev korraldus 05.04.2023 Avalik
DM-114487-17 Ettepanekud keskkonnaloa eelnõule Sissetulev dokument 15.03.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
15.03.2023 - 15.03.2098
DM-114487-16 MÕÕNIKSO TALU keskkonnaloa nr KL-518702 eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 09.03.2023 Avalik
DM-114487-15 Rautina oja süvendamine ja kaldajoone muutmine Sissetulev dokument 16.06.2021 Avalik
DM-114487-14 Keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamisest teavitamine (Rautina oja süvendamine ja kaldajoone muutmine) Väljaminev väljaminev kiri 03.06.2021 Avalik
DM-114487-13 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise ning keskkonnamõju hindamise algatamise teade (Rautina oja süvendamine ja kaldajoone muutmine) Väljaminev väljaminev kiri 03.06.2021 Avalik
DM-114487-12 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine Rautina oja süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 03.06.2021 Avalik
DM-114487-11 Maa-ala plaan Sissetulev dokument 01.06.2021 Avalik
DM-114487-10 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008186 Sissetulev taotlus 20.05.2021 Avalik
DM-114487-9 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008146 Sissetulev taotlus 19.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
19.05.2021 - 19.05.2026
DM-114487-8 Keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 13.04.2021 Avalik
DM-114487-7 Teade andmete esitamisest Sissetulev dokument 08.04.2021 Avalik
DM-114487-6 Keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 22.02.2021 Avalik
DM-114487-5 Täpsustused taotlusele Sissetulev dokument 11.02.2021 Avalik
DM-114487-4 Projekti joonised Sissetulev dokument 10.02.2021 Avalik
DM-114487-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006954 Sissetulev taotlus 04.02.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
04.02.2021 - 04.02.2026
DM-114487-2 Keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 28.01.2021 Avalik
DM-114487-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005742 Sissetulev taotlus 18.01.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.01.2021 - 18.01.2026