Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114557
Menetlus M-114557
Tambira OÜ
Tambira OÜ - Soomra VI liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Merike Rosin
23.01.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Tambira OÜ Taotleja / Loa omanik
Pärnu Linnavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kolmas isik
Taimgrupp OÜ Kolmas isik
Tanel Martson Kolmas isik
Valdi Killing Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Aare Naisson Kolmas isik
Carmen Strandberg Kolmas isik
Jaan Strandberg Kolmas isik
Mihkel Merimaa Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1006747 Aivar Liiv 23.01.2021 16:40
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114557-32 Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-520841 andmine Väljaminev korraldus 18.01.2024 Avalik
DM-114557-31 Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa andmise korralduse ja loa eelnõule arvamuse avaldamine Sissetulev dokument 10.01.2024 Avalik
DM-114557-30 Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa andmise korralduse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 19.12.2023 Avalik
DM-114557-29 Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 11.12.2023 Avalik
DM-114557-28 Menetlustähtaja pikendamine (Soomra VI liivakarjäär) Väljaminev väljaminev kiri 11.12.2023 Avalik
DM-114557-27 Arvamus Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõule Sissetulev dokument 04.12.2023 Avalik
DM-114557-26 Vastuskiri Sissetulev dokument 29.11.2023 Avalik
DM-114557-25 Arvamuse küsimine Soomra VI liivakarjääris kaevandamiseks keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 02.11.2023 Avalik
DM-114557-24 Müratõkke vall (Soomra VI) Sissetulev dokument 20.09.2023 Avalik
DM-114557-23 Lisateabe küsimine ja menetlustähtaja pikendamine (Soomra VI liivakarjäär) Väljaminev väljaminev kiri 06.09.2023 Avalik
DM-114557-22 Soomra VI mürauuring Sissetulev dokument 16.08.2023 Avalik
DM-114557-21 Soomra VI loa taotluse sisenduuringute viimased dokumendid Sissetulev dokument 16.08.2023 Avalik
DM-114557-20 Soomra kaevandamisala Sissetulev dokument 30.05.2023 Avalik
DM-114557-19 Täpsustused eksperthinnangu koostamisele Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa menetlemiseks Väljaminev väljaminev kiri 24.05.2023 Avalik
DM-114557-18 Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2023 Avalik
DM-114557-17 Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa menetluse tähtaja pikendamine tulenevalt eksperthinnangute küsimisest Väljaminev väljaminev kiri 12.07.2022 Avalik
DM-114557-16 Eksperthinnangu küsimine seoses Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa taotlusega Väljaminev väljaminev kiri 09.05.2022 Avalik
DM-114557-15 Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 21.04.2022 Avalik
DM-114557-14 Selgitused Soomra VI karjääri olukorrast Sissetulev dokument 17.03.2022 Avalik
DM-114557-13 Eksperthinnangu küsimine seoses Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa taotlusega Väljaminev väljaminev kiri 14.02.2022 Avalik
DM-114557-12 Arvamuse avaldamine (Soomra VI liivakarjäär) Sissetulev dokument 31.01.2022 Avalik
DM-114557-11 Pärnu Linnavalitsuse otsuse edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2022 Avalik
DM-114557-10 Arvamus Soomra VI liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta Sissetulev dokument 06.08.2021 Avalik
DM-114557-9 Arvamus Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 19.04.2021 Avalik
DM-114557-8 Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 15.04.2021 Avalik
DM-114557-7 Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 15.04.2021 Avalik
DM-114557-6 Maksekorralduse kviitung Sissetulev dokument 08.04.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
08.04.2021 - 08.04.2026
DM-114557-5 Kooskõlastuse edastamine (Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa menetluses) Sissetulev dokument 01.04.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.04.2021 - 01.04.2096
DM-114557-4 Lisateabe esitamine Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 22.03.2021 Avalik
DM-114557-3 Lisateabe küsimine Soomra VI liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 25.02.2021 Avalik
DM-114557-2 MA_vastusk_Soomra_VI_kiivakarjäär_28.01.2021 Sissetulev dokument 28.01.2021 Avalik
DM-114557-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006747 Sissetulev taotlus 23.01.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
23.01.2021 - 23.01.2026