Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114647

Tagasi nimekirja
Menetlus M-114647
EMG Karjäärid OÜ
EMG Arendus OÜ Maardu XI uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Marju Kuldmaa
29.01.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll
EMG Karjäärid OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Jõelähtme Vallavalitsus Kooskõlastaja
Muinsuskaitseamet Kooskõlastaja
Kliimaministeerium Kooskõlastaja
EMG Arendus OÜ Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
ERAA Service OÜ Kolmas isik
Vello Kuusksalu Kolmas isik
Taimi Maidla Kolmas isik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kolmas isik
Jõelähtme K.O.V. Kaevandus OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1006889 Jan Johanson 29.01.2021 14:42
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114647-41 Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/517403 andmine Väljaminev korraldus 19.05.2023 Avalik
DM-114647-40 Geoloogilise uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 20.04.2023 Avalik
DM-114647-39 Maardu XI uuringuruumi taotluse menetluse jätkamine Sissetulev dokument 19.04.2023 Avalik
DM-114647-38 Seisukoht seonduvalt EMG Arendus OÜ 29.01.2021 esitatud Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise taotlusega Sissetulev dokument 17.04.2023 Avalik
DM-114647-37 Arvamuse küsimine Maardu XI uuringruumi uuringuloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 17.03.2023 Avalik
DM-114647-36 Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest Sissetulev dokument 22.02.2023 Avalik
DM-114647-34 Maardu XI uuringuruumi uuringuloa taotluste kohta Sissetulev dokument 06.01.2022 Avalik
DM-114647-33 Uue arvamuse küsimine Maardu XI uuringuruumi uuringuloa taotluste kohta Väljaminev väljaminev kiri 21.12.2021 Avalik
DM-114647-32 Riigi huvi väljaselgitamise taotluse tagastamine (Maardu XI uuringuruumi) Sissetulev dokument 19.11.2021 Avalik
DM-114647-31 Vastamistähtaja pikendamine (Maardu XI uuringuruum) Sissetulev dokument 18.11.2021 Avalik
DM-114647-30 Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2021 Avalik
DM-114647-29 Riigi huvi väljaselgitamine Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 22.10.2021 Avalik
DM-114647-28 Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse edasisest menetlemisest Sissetulev dokument 15.10.2021 Avalik
DM-114647-27 Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse edasisest menetlemisest Väljaminev väljaminev kiri 29.09.2021 Avalik
DM-114647-26 Maardu XI uuringuruumi enampakkumise edukaks tunnistamine Väljaminev korraldus 07.07.2021 Avalik
DM-114647-25 Maardu XI uuringuruumi enampakkumise pakkumuse avamise protokolli edastamine Väljaminev väljaminev kiri 29.06.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
29.06.2021 - 29.06.2026
DM-114647-24 Arvamus Maardu XI uuringuruumi kohta Sissetulev dokument 29.06.2021 Avalik
DM-114647-23 Maardu XI uuringuruumi pakkumus Sissetulev dokument 21.06.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
RHS § 110 lg 5
21.06.2021 - 20.06.2026
DM-114647-22 Enampakkumise korraldamine (Maardu XI uuringuruum) Väljaminev korraldus 09.06.2021 Avalik
DM-114647-21 Teade vaide esitamise kohta Jõelähtme Vallavolikogu 15.04.2021 seisukohale nr 10-5/693-1 (Maardu XI) Sissetulev dokument 17.05.2021 Avalik
DM-114647-20 Eelteavitus vaide esitamise kavatsuse kohta Jõelähtme Vallavolikogu otsusele Sissetulev dokument 17.05.2021 Avalik
DM-114647-19 Vaideotsus (EMG Arendus OÜ vaie Muinsuskaitseameti 16.03.2021 otsuse nr 1.1-7/498-1 peale) Sissetulev dokument 27.04.2021 Avalik
DM-114647-18 Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 23.04.2021 Avalik
DM-114647-17 Jõelähtme Vallavolikogu seisukoht seonduvalt EMG Arendus OÜ poolt 29.01.2021 esitatud Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise taotlusega Sissetulev dokument 19.04.2021 Avalik
DM-114647-16 Vaie Muinsuskaitseameti 16.03.2021 otsusele nr 1.1-7/498-1 (Maardu XI uuringuloa taotlus) Sissetulev dokument 16.04.2021 Avalik
DM-114647-15 Riigivaravalitseja nõusolek Sissetulev dokument 05.04.2021 Avalik
DM-114647-14 Enampakkumise alghinna vajaduse ja alghinna suuruse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 22.03.2021 Avalik
DM-114647-13 Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 17.03.2021 Avalik
DM-114647-12 Arvamus Maardu XI uuringuruumi kohta Sissetulev dokument 17.03.2021 Avalik
DM-114647-11 Maardu XI uuringuruumist Sissetulev dokument 10.03.2021 Avalik
DM-114647-10 Arvamuse küsimine Maardu XI uuringuruumi uuringuloa taotluste kohta Väljaminev väljaminev kiri 26.02.2021 Avalik
DM-114647-8 Maardu XI uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 25.02.2021 Avalik
DM-114647-7 Arvamus Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 22.02.2021 Avalik
DM-114647-6 Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Maardu XI uuringruumi uuringuloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 19.02.2021 Avalik
DM-114647-5 Maardu XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.02.2021 Avalik
DM-114647-4 Vastus päringule Väljaminev vastuskiri 16.02.2021 Avalik
DM-114647-3 Päring Sissetulev dokument 16.02.2021 Avalik
DM-114647-2 MA_vastusk_Maardu_XI_uuringuruum_15.02.2021 Sissetulev dokument 15.02.2021 Avalik
DM-114647-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1006889 Sissetulev taotlus 29.01.2021 Avalik