Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114814
Menetlus M-114814
TREV-2 Grupp AS
TREV-2 Grupp AS - Soodevahe II uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Anu Sihv
16.02.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
TREV-2 Grupp AS Taotleja / Loa omanik
Kliimaministeerium Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Rae Vallavalitsus Kooskõlastaja
AHTOL AS Kolmas isik
TALLVRIE TRANSPORT OÜ Kolmas isik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
ALLEGRITOS OÜ Kolmas isik
Heldur Lenk Kolmas isik
Mihkel Lenk Kolmas isik
Lembit Kaselaan Kolmas isik
Eve Värk Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1007115 Andres Kask 16.02.2021 15:19
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114814-30 Geoloogilise uuringu loa andmine Soodevahe II uuringuruumis Väljaminev korraldus 12.10.2022 Avalik
DM-114814-29 Geoloogilise uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 21.09.2022 Avalik
DM-114814-28 Seisukoht Soodevahe II geoloogilise uuringuloa väljastamise tingimuste osas Sissetulev dokument 12.09.2022 Avalik
DM-114814-27 Seisukoha edastamine Soodevahe II geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 22.08.2022 Avalik
DM-114814-26 Arvamuse avaldamine Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 17.08.2022 Avalik
DM-114814-25 Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 14.06.2022 Avalik
DM-114814-24 Riigi huvi olemasolust teavitamine Soodevahe II, III ja IV uuringuruumide uuringulubade menetluses Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2022 Avalik
DM-114814-23 Keskkonnaministri seisukoht Soodevahe II, III ja IV uuringuruumide geoloogilise uuringu loa taotluste menetlustes Sissetulev dokument 26.01.2022 Avalik
DM-114814-22 Vastuskiri riigi huvi väljaselgitamisele Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Sissetulev dokument 24.01.2022 Avalik
DM-114814-21 Vastamise tähtaja pikendamine (Soodevahe II, III ja IV) Sissetulev dokument 18.01.2022 Avalik
DM-114814-20 Riigi huvi väljaselgitamine Soodevahe II uuringuruumi uuringuloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 15.12.2021 Avalik
DM-114814-19 Vastus 30.11.2021 kirjadele nr DM-114817-16, DM-114814-18, DM-114815-16 Sissetulev dokument 15.12.2021 Avalik
DM-114814-18 Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 30.11.2021 Avalik
DM-114814-17 Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 30.11.2021 Avalik
DM-114814-16 Soodevahe (DM-114814-14) Sissetulev dokument 23.11.2021 Avalik
DM-114814-15 Vastamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 19.11.2021 Avalik
DM-114814-14 Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2021 Avalik
DM-114814-13 Rae Vallavalitsuse vaideotsuse edastamine (Soodevahe II) Sissetulev dokument 29.06.2021 Avalik
DM-114814-12 Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 16.06.2021 Avalik
DM-114814-11 Teavitus vaide esitamise kohta Rae Vallavalitsuse 20 aprill 2021 korraldusele nr 572 (Soodevahe II) Sissetulev dokument 14.05.2021 Avalik
DM-114814-10 Seisukoha küsimine Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse jätkamise osas Väljaminev väljaminev kiri 23.04.2021 Avalik
DM-114814-9 Arvamuse avaldamine Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 22.04.2021 Avalik
DM-114814-8 Riigivara valitseja kooskõlastus (Soodevahe II uuringuruum) Sissetulev dokument 05.04.2021 Avalik
DM-114814-7 Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusest Sissetulev dokument 15.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
15.03.2021 - 15.03.2096
DM-114814-6 Arvamus Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 02.03.2021 Avalik
DM-114814-5 Soodevahe II uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2021 Avalik
DM-114814-4 Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2021 Avalik
DM-114814-3 Soodevahe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2021 Avalik
DM-114814-2 MA_vastus_Soodevahe_II_uuringuruum_22.02.2021 Sissetulev dokument 22.02.2021 Avalik
DM-114814-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1007115 Sissetulev taotlus 16.02.2021 Avalik