Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114919

Tagasi nimekirja
Menetlus M-114919
Harku Karjäär AS
Harku Karjäär AS - Harku VII mäeeraldis
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Marin Varblane
26.02.2021

Seotud KMH menetlus: KMH01022 (KMH loataotluse menetlemisel)

Harku VII lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli

Menetlusosalised
Nimi Roll
Harku Karjäär AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Saue Vallavalitsus Kooskõlastaja
Transpordiamet Kolmas isik
Elviira Pajus Kolmas isik
Juta Kaps Kolmas isik
IVARD OÜ Kolmas isik
Malle Ots Kolmas isik
Veera Smirnova Kolmas isik
Lembit Merimäe Kolmas isik
Viivi Talvistu Kolmas isik
Niina Taran Kolmas isik
Eduard Sutškov Kolmas isik
Andrei Verner Kolmas isik
Sergei Drozdetski Kolmas isik
Mare Rohiväli Kolmas isik
Anne Neeme Kolmas isik
Natalia Avižen Kolmas isik
Juri Veksler Kolmas isik
Donatas Braziulis Kolmas isik
Liisi Braziuliene Kolmas isik
Vjatšeslav Bauman Kolmas isik
Vatsla Külaselts Kolmas isik
Roheline Pärnumaa MTÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1007212-8 Roman Talnis 20.04.2022 14:36
T-KL/1007212-7 Roman Talnis 16.02.2022 14:23
T-KL/1007212-6 Roman Talnis 02.11.2021 13:56
T-KL/1007212-5 Roman Talnis 11.05.2021 09:55
T-KL/1007212-4 Roman Talnis 11.05.2021 09:24
T-KL/1007212-3 Karl Kupits 06.04.2021 11:09
T-KL/1007212-2 Karl Kupits 29.03.2021 13:10
T-KL/1007212 Roman Talnis 26.02.2021 15:45
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114919-30 Harku VII lubjakivi karjääri taotlusest Sissetulev dokument 16.06.2022 Avalik
DM-114919-28 Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 17.05.2022 Avalik
DM-114919-27 Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise ja keskkonnamõju hindamise algatamise teade Väljaminev väljaminev kiri 16.05.2022 Avalik
DM-114919-26 Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja keskkonnamõju hindamise algatamine Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2022 Avalik
DM-114919-25 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012604 Sissetulev taotlus 20.04.2022 Avalik
DM-114919-24 Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 11.04.2022 Avalik
DM-114919-23 Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamiseks tähtaja pikendamisest Sissetulev dokument 07.04.2022 Avalik
DM-114919-22 Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2022 Avalik
DM-114919-21 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011562 Sissetulev taotlus 16.02.2022 Avalik
DM-114919-20 Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele lisateabe esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2022 Avalik
DM-114919-19 Taotluse täiendamise tähtaja pikendamisest Sissetulev dokument 26.01.2022 Avalik
DM-114919-18 Lisateabe küsimine Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 30.11.2021 Avalik
DM-114919-17 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009885 Sissetulev taotlus 02.11.2021 Avalik
DM-114919-16 Lisateabe küsimine Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 13.08.2021 Avalik
DM-114919-15 Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse jätkamisest Sissetulev dokument 22.06.2021 Avalik
DM-114919-14 Harku VII lubjakivikarjääri maavara kaevandamise taotluse vastu Sissetulev dokument 24.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
24.05.2021 - 24.05.2096
DM-114919-13 Vastuväide Harku karjääri laienemisele Sissetulev dokument 14.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
14.05.2021 - 14.05.2096
DM-114919-12 Harku karjääri lainemisest Sissetulev dokument 12.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
12.05.2021 - 12.05.2096
DM-114919-11 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008097 Sissetulev taotlus 11.05.2021 Avalik
DM-114919-10 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008093 Sissetulev taotlus 11.05.2021 Avalik
DM-114919-9 Lisateabe küsimine Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 03.05.2021 Avalik
DM-114919-8 Lisateabe esitamine (Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlus) Sissetulev dokument 14.04.2021 Avalik
DM-114919-7 Harku VII lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse menetluse staatusest Sissetulev dokument 08.04.2021 Avalik
DM-114919-6 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007700 Sissetulev taotlus 06.04.2021 Avalik
DM-114919-5 Lisateabe küsimine Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 31.03.2021 Avalik
DM-114919-4 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007629 Sissetulev taotlus 29.03.2021 Avalik
DM-114919-3 Lisateabe küsimine Harku VII lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 11.03.2021 Avalik
DM-114919-2 MA_vastus_Harku_VII_lubjakivikarjäär_05.03.2021 Sissetulev dokument 05.03.2021 Avalik
DM-114919-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007212 Sissetulev taotlus 26.02.2021 Avalik