Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115090
Menetlus M-115090
EMG Karjäärid OÜ
EMG Karjäärid OÜ - Valistre II dolokivikarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Janno Kuusik
11.03.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
EMG Karjäärid OÜ Taotleja / Loa omanik
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Tori Vallavalitsus Kooskõlastaja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kooskõlastaja
Halinga OÜ Kolmas isik
Leheris OÜ Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1007372-2 Jan Johanson 31.08.2021 14:34
T-KL/1007372 Jan Johanson 11.03.2021 10:39
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-115090-28 Valistre II dolokivikarjäär Väljaminev väljaminev kiri 06.06.2023 Avalik
DM-115090-27 Vastuskiri, Valistre II dolokivikarjäär Sissetulev dokument 10.05.2023 Avalik
DM-115090-26 EMG Karjäärid OÜ-le Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine Väljaminev väljaminev kiri 18.04.2023 Avalik
DM-115090-25 Valistre II dolokivikarjäär - vastuskiri Sissetulev dokument 02.02.2023 Avalik
DM-115090-24 Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 30.01.2023 Avalik
DM-115090-23 Seisukoha andmine Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamise eelnõu kohta Sissetulev dokument 26.01.2023 Avalik
DM-115090-22 Vastuskiri keskkonnamõju hindamise algatamise kohta Valistre II dolokivikarjääris Väljaminev vastuskiri 26.01.2023 Avalik
DM-115090-21 Arvamuse andmine Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 23.01.2023 Avalik
DM-115090-20 Valistre II dolokivikarjäär Sissetulev dokument 13.01.2023 Avalik
DM-115090-19 Arvamuse küsimine Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 29.12.2022 Avalik
DM-115090-18 Vastuskiri riigi huvi väljaselgitamisele Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Sissetulev dokument 26.10.2022 Avalik
DM-115090-17 Riigi huvi väljaselgitamine Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 29.09.2022 Avalik
DM-115090-16 Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 23.09.2022 Avalik
DM-115090-15 Põhja-Pärnumaa ja Tori Vallavolikogu otsusele seisukoha edastamine, Valistre II dolokivikarjäär Sissetulev dokument 17.02.2022 Avalik
DM-115090-14 Põhja-Pärnumaa ja Tori Vallavolikogu otsuse edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 25.01.2022 Avalik
DM-115090-13 Arvamuse andmine keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1009095 kohta Sissetulev dokument 17.01.2022 Avalik
DM-115090-12 Arvamuse andmine Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 21.12.2021 Avalik
DM-115090-11 Keskkonnaloa taotluse nr. T/KL-1009095 esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.11.2021 Avalik
DM-115090-10 Keskkonnaloa taotluse nr. T/KL-1009095 esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 27.10.2021 Avalik
DM-115090-9 Keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1009095 menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2021 Avalik
DM-115090-8 Keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1009095 menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2021 Avalik
DM-115090-7 MA_vastus_Valistre II dolokivikarjäär_02.09.2021 Sissetulev dokument 02.09.2021 Avalik
DM-115090-6 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009095 Sissetulev taotlus 31.08.2021 Avalik
DM-115090-5 Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele lisateabe esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.07.2021 Avalik
DM-115090-4 Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa menetluse pikendamise taotlus Sissetulev dokument 21.06.2021 Avalik
DM-115090-3 Lisateabe küsimine Valistre II dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 01.04.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
25.10.2021 - 25.10.2026
DM-115090-2 MA_vastus_Valistre II dolokivikarjäär_22.03.2021 Sissetulev dokument 22.03.2021 Avalik
DM-115090-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007372 Sissetulev taotlus 11.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
11.03.2021 - 11.03.2026