Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115224
Menetlus M-115224
MERKO KAEVANDUSED OÜ
MERKO KAEVANDUSED OÜ - Valistre dolokivikarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Janno Kuusik
23.03.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
MERKO KAEVANDUSED OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Metsara-Metspere Põllumajandussaadused OÜ Kolmas isik
Meris OÜ Kolmas isik
Karusambla OÜ Kolmas isik
Argent Metsad OÜ Kolmas isik
Leheris OÜ Kolmas isik
Halinga OÜ Kolmas isik
Tiiu Lebedev Kolmas isik
Kalle Rein Kolmas isik
Inseneribüroo STEIGER OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1007171-2 Mihkel Mugur 03.05.2021 12:18
T-KL/1007171 Arvo Punt 23.03.2021 16:04
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-115224-20 Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamisest Väljaminev väljaminev kiri 10.08.2023 Avalik
DM-115224-19 Vastuskiri kirjale nr DM-115224-18 Sissetulev dokument 07.08.2023 Avalik
DM-115224-18 OÜ-le MERKO KAEVANDUSED Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamine Väljaminev väljaminev kiri 24.03.2023 Avalik
DM-115224-17 Arvamuse andmine Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 05.01.2023 Avalik
DM-115224-16 Ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaameti 12.12.2022 kirjale nr DM-115224-15 Väljaminev väljaminev kiri 19.12.2022 Avalik
DM-115224-15 Arvamuse küsimine Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 12.12.2022 Avalik
DM-115224-14 Arvamuse andmine Valistre dolokivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 07.11.2022 Avalik
DM-115224-13 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule Väljaminev väljaminev kiri 07.10.2022 Avalik
DM-115224-12 Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 26.05.2022 Avalik
DM-115224-11 Vastus DM-115224-8 Sissetulev dokument 24.05.2022 Avalik
DM-115224-10 Vastamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 01.10.2021 Avalik
DM-115224-9 Valistre dolokivikarjääri kaevandamisloa lisateabe andmise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 30.09.2021 Avalik
DM-115224-8 Lisateabe küsimine Valistre dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 03.09.2021 Avalik
DM-115224-7 Arvamuse andmine Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 25.08.2021 Avalik
DM-115224-6 Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 01.07.2021 Avalik
DM-115224-5 Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 28.06.2021 Avalik
DM-115224-4 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007993 Sissetulev taotlus 03.05.2021 Avalik
DM-115224-3 Lisateabe küsimine Valistre dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 15.04.2021 Avalik
DM-115224-2 MA_vastus_Valistre_dolokivikarjäär_25.03.2021 Sissetulev dokument 25.03.2021 Avalik
DM-115224-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007171 Sissetulev taotlus 23.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
23.03.2021 - 23.03.2026