Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115304
Menetlus M-115304
Corestone Green OÜ
Corestone Green OÜ - Ahtme aheraine puistang
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Merje Roasto
30.03.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Corestone Green OÜ Taotleja / Loa omanik
Alutaguse Vallavalitsus Kooskõlastaja
Kohtla-Järve Linnavalitsus Kooskõlastaja
Jõhvi Vallavalitsus Kooskõlastaja
Einberi OÜ Kolmas isik
Probus OÜ Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
FT Eesti OÜ Kolmas isik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kolmas isik
Enefit Power AS Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Peeter Uustal Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1007444-2 Keith-Neal Saluveer 01.06.2021 14:01
T-KL/1007444 Keith-Neal Saluveer 30.03.2021 09:34
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-115304-22 OÜ Corestone Green keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmine Väljaminev korraldus 25.03.2022 Avalik
DM-115304-21 RE: Vastus keskkonnaloa muutmise eelnõule Väljaminev väljaminev kiri 25.03.2022 Avalik
DM-115304-20 Vastus OÜ Corestone Green keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 17.03.2022 Avalik
DM-115304-19 OÜ Corestone Green keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.03.2022 Avalik
DM-115304-18 Vastused avalikustamise käigus esitatud arvamustele ning keskkonnaloa nr L.JÄ/330333 kehtetuks tunnistamise avaldus Sissetulev dokument 16.02.2022 Avalik
DM-115304-17 OÜ Corestone Green keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuste edastamine Väljaminev väljaminev kiri 09.02.2022 Avalik
DM-115304-16 Arvamus OÜ Corestone Green keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 09.02.2022 Avalik
DM-115304-15 Arvamus OÜ Corestone Green keskkonnaloa muutmise taotlusele Sissetulev dokument 28.01.2022 Avalik
DM-115304-14 Arvamus OÜ Corestone Green keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 taotluse kohta Sissetulev dokument 25.01.2022 Avalik
DM-115304-13 OÜ Corestone Green keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2022 Avalik
DM-115304-12 OÜ Corestone Green keskkonnaloa muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2022 Avalik
DM-115304-9 Kirjavahetus. Gorestone Green OÜ keskkonnaloa taotlus Väljaminev väljaminev kiri 07.01.2022 Avalik
DM-115304-8 Kirjavahetus. Gorestone Green OÜ keskkonnaloa taotlus Sissetulev dokument 07.01.2022 Avalik
DM-115304-11 Kirjavahetus. Gorestone Green OÜ keskkonnaloa taotlus Väljaminev väljaminev kiri 07.01.2022 Avalik
DM-115304-10 Kirjavahetus. Gorestone Green OÜ keskkonnaloa taotlus Sissetulev dokument 07.01.2022 Avalik
DM-115304-7 Puuduoleva riigilõivu maksekorraldus Sissetulev taotlus 28.12.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.12.2021 - 28.12.2026
DM-115304-6 Meeldetuletus riigilõivu tasumise kohta Väljaminev väljaminev kiri 23.12.2021 Avalik
DM-115304-5 Keskkonnaloa muutmise taotluse riigilõiv Väljaminev väljaminev kiri 11.11.2021 Avalik
DM-115304-4 Finantstagatise maksekorraldus Sissetulev dokument 08.07.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
08.07.2021 - 08.07.2026
DM-115304-3 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1008211 Sissetulev taotlus 01.06.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.06.2021 - 01.06.2026
DM-115304-2 Lisaandmete küsimine keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 23.04.2021 Avalik
DM-115304-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1007444 Sissetulev taotlus 30.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
30.03.2021 - 30.03.2026