Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115658

Tagasi nimekirja
Menetlus M-115658
PAIKRE OÜ
PAIKRE OÜ - Pärnu sorteerimisjaam
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Kristo Keevend
06.05.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll
PAIKRE OÜ Taotleja / Loa omanik
Pärnu Linnavalitsus Kooskõlastaja
A O AS Kolmas isik
PÄRNU VESI AS Kolmas isik
Pärnumaa Omavalitsuste Liit Kolmas isik
DAKT OÜ Kolmas isik
TREF Nord AS Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1006909-7 Peeter Oja 18.03.2022 15:07
T-KL/1006909-6 Peeter Oja 16.03.2022 11:49
T-KL/1006909-5 Peeter Oja 07.03.2022 15:26
T-KL/1006909-4 Peeter Oja 04.03.2022 11:28
T-KL/1006909-3 Peeter Oja 28.01.2022 10:51
T-KL/1006909-2 Peeter Oja 03.12.2021 12:42
T-KL/1006909 Peeter Oja 06.05.2021 14:49
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-115658-28 Osaühing PAIKRE keskkonnaloa nr L.JÄ/329000 muutmine Väljaminev korraldus 03.05.2022 Avalik
DM-115658-27 Eelnõude kohta arvamuse avaldamine Sissetulev dokument 27.04.2022 Avalik
DM-115658-26 Osaühing PAIKRE keskkonnaloa nr L.JÄ/329000 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 14.04.2022 Avalik
DM-115658-25 Ladustamisplaani ja ladustatavate koguste täpsustamine Sissetulev dokument 12.04.2022 Avalik
DM-115658-24 Täiendava tagatise maksmise maksekorraldus Sissetulev dokument 08.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
08.04.2022 - 08.04.2027
DM-115658-23 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1012179 Sissetulev taotlus 18.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.03.2022 - 18.03.2027
DM-115658-22 Vastus OÜ Paikre keskkonnaloa nr L.JÄ/329000 muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 16.03.2022 Avalik
DM-115658-21 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1012117 Sissetulev taotlus 16.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
16.03.2022 - 16.03.2027
DM-115658-20 Osaühing PAIKRE keskkonnaloa nr L.JÄ/329000 muutmise taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2022 Avalik
DM-115658-19 Osaühing PAIKRE keskkonnaloa nr L.JÄ/329000 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2022 Avalik
DM-115658-18 Ladustamise tagatis Sissetulev dokument 08.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
08.03.2022 - 08.03.2027
DM-115658-17 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1011977 Sissetulev taotlus 07.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
07.03.2022 - 07.03.2027
DM-115658-16 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1011699 Sissetulev taotlus 04.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
04.03.2022 - 04.03.2027
DM-115658-15 Osaühing Paikre keskkonnaloa nr L.JÄ/329000 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 22.02.2022 Avalik
DM-115658-14 jäätmejaama haldamise käigus tavajäätmete kogumisest Sissetulev dokument 18.02.2022 Avalik
DM-115658-13 Paikre Raba lao taotlus Sissetulev dokument 31.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
31.01.2022 - 30.01.2027
DM-115658-12 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1011400 Sissetulev taotlus 28.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.01.2022 - 28.01.2027
DM-115658-11 Vastused täiendavatele küsimustele Väljaminev vastuskiri 19.01.2022 Avalik
DM-115658-10 Täiendavad küsimused Sissetulev dokument 18.01.2022 Avalik
DM-115658-9 Täiendavate andmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2022 Avalik
DM-115658-8 Raba tn jäätmejaamas käideldavatest jäätmetest Sissetulev dokument 11.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
11.01.2022 - 11.01.2027
DM-115658-7 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1010440 Sissetulev taotlus 03.12.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
03.12.2021 - 03.12.2026
DM-115658-6 Taotluse täiendamisest Sissetulev dokument 14.09.2021 Avalik
DM-115658-5 Jäätmete ladustamise tagatise küsimine Väljaminev väljaminev kiri 10.09.2021 Avalik
DM-115658-4 Nõusolek vastamistähtaja pikendamiseks kuni 30.09.2021 Väljaminev väljaminev kiri 10.09.2021 Avalik
DM-115658-3 Vastamistähtaja pikendamise taotlus Sissetulev dokument 06.09.2021 Avalik
DM-115658-2 Keskkonnaloa taotluse kohta täiendavate andmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 16.06.2021 Avalik
DM-115658-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1006909 Sissetulev taotlus 06.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
06.05.2021 - 06.05.2026