Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115832
Menetlus M-115832
EliitVedu OÜ
EliitVedu OÜ - Kauba tn 1 metallijäätmete käitluskoht
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Terje Raadom
21.05.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
EliitVedu OÜ Taotleja / Loa omanik
Pärnu Linnavalitsus Kolmas isik
Edelaraudtee AS Kolmas isik
TIINA MIHKELSON Kolmas isik
GoProperty AS Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1008199-3 Roman Beljavski 01.11.2021 09:25
T-KL/1008199-2 Roman Beljavski 20.08.2021 13:58
T-KL/1008199 Roman Beljavski 21.05.2021 15:32
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-115832-12 EliitVedu OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331625 muutmine Väljaminev korraldus 12.01.2023 Avalik
DM-115832-11 EliitVedu OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331625 muutmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 28.12.2022 Avalik
DM-115832-10 Arvamuse avaldamine EliitVedu OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel Sissetulev dokument 21.12.2022 Avalik
DM-115832-9 EliitVedu OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331625 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 24.11.2022 Avalik
DM-115832-8 EliitVedu OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331625 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 24.11.2022 Avalik
DM-115832-7 Ladustamise finantstagatise maksekorraldus Sissetulev dokument 24.11.2022 Avalik
DM-115832-6 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1010023 Sissetulev taotlus 01.11.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.11.2021 - 01.11.2026
DM-115832-5 Tähtaja pikendamise avaldus Sissetulev dokument 21.10.2021 Avalik
DM-115832-4 Finantstagatise arvutus Sissetulev dokument 07.10.2021 Avalik
DM-115832-3 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1008998 Sissetulev taotlus 20.08.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
20.08.2021 - 20.08.2026
DM-115832-2 Täiendavate andmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 27.07.2021 Avalik
DM-115832-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1008199 Sissetulev taotlus 21.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
21.05.2021 - 21.05.2026