Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-116650
Menetlus M-116650
Päidre Põllud OÜ
Päidre Põllud OÜ - Vasalemma III uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Carmen Tau
02.08.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Päidre Põllud OÜ Taotleja / Loa omanik
Lääne-Harju Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Helgi Davõdova Kolmas isik
Kren Tozen Kolmas isik
Ave Sarõtšev Kolmas isik
Heli Nurger Kolmas isik
Viktor Paluviir Kolmas isik
Vello Kookmaa Kolmas isik
LANDEKER OÜ Kolmas isik
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
Anneli Rannamäe Kolmas isik
Alar Truubon Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Kadri Kurm Kolmas isik
Allan Rapp Kolmas isik
Iiris Kurvits Kolmas isik
Ohtu Külaselts MTÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1008800 Kristjan Muts 02.08.2021 13:54
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-116650-43 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/518426 andmine Väljaminev korraldus 16.03.2023 Avalik
DM-116650-42 Arvamus Vasalemma III geoloogilise uuringu loa eelnõu kohta Sissetulev dokument 06.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
06.02.2023 - 06.02.2098
DM-116650-41 Vasalemma III uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 19.01.2023 Avalik
DM-116650-40 Vastus dokumendile Sissetulev dokument 12.12.2022 Avalik
DM-116650-39 Menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.12.2022 Avalik
DM-116650-38 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 24.11.2022 Avalik
DM-116650-37 Vasalemma III uuringuruumi uuringu loa taotlusest Sissetulev dokument 23.11.2022 Avalik
DM-116650-36 Seisukoha edastamine Vasalemma III uuringuruumi uuringu loa taotluse kohta ning menetlemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 07.11.2022 Avalik
DM-116650-35 Arvamuse andmine Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 29.09.2022 Avalik
DM-116650-34 Kohtuotsuse edastamine (Vasalemma III uuringuruum) Sissetulev dokument 21.09.2022 Avalik
DM-116650-33 Pöördumine seoses Vasalemma III uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusega Väljaminev väljaminev kiri 20.09.2022 Avalik
DM-116650-32 Vastus Keskkonnaameti kirjale nr DM-116650-31 Sissetulev dokument 13.06.2022 Avalik
DM-116650-31 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 26.05.2022 Avalik
DM-116650-30 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.11.2021 Avalik
DM-116650-29 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2021 Avalik
DM-116650-28 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusest Sissetulev dokument 11.10.2021 Avalik
DM-116650-27 Seisukoha küsimine Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse jätkamise osas Väljaminev väljaminev kiri 01.10.2021 Avalik
DM-116650-26 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmine Sissetulev dokument 30.09.2021 Avalik
DM-116650-25 Eraisikute seisukohtade edastamine Väljaminev väljaminev kiri 08.09.2021 Avalik
DM-116650-24 Vastus seoses Vasalemma III uuringuloa taotlusega Väljaminev vastuskiri 03.09.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
03.09.2021 - 03.09.2096
DM-116650-23 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest Sissetulev dokument 02.09.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.09.2021 - 02.09.2096
DM-116650-22 Ohtu küla kaevanduse rajamine Sissetulev dokument 02.09.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.09.2021 - 02.09.2096
DM-116650-21 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa menetlusest Sissetulev dokument 02.09.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.09.2021 - 02.09.2096
DM-116650-20 Vastus seoses Vasalemma III uuringuloa taotlusega Väljaminev vastuskiri 02.09.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.09.2021 - 02.09.2096
DM-116650-19 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest Sissetulev dokument 01.09.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.09.2021 - 01.09.2096
DM-116650-18 Ohtu küla ühispöördumine kaevanduse vastu (Vasalemma III) Sissetulev dokument 01.09.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.09.2021 - 01.09.2096
DM-116650-17 Arvamus uuringuloa andmisele Sissetulev dokument 12.08.2021 Avalik
DM-116650-16 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest Sissetulev dokument 11.08.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
11.08.2021 - 11.08.2096
DM-116650-15 Vastuseks Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmise kohta Väljaminev vastuskiri 11.08.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
11.08.2021 - 11.08.2096
DM-116650-14 Vastuväide uuringuloa andmisele (Vasalemma III) Sissetulev dokument 10.08.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
10.08.2021 - 10.08.2096
DM-116650-13 Teavituste soov (Vasalemma III uuringuruum) Sissetulev dokument 09.08.2021 Avalik
DM-116650-6 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 06.08.2021 Avalik
DM-116650-12 Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 06.08.2021 Avalik
DM-116650-2 MA_vastus_Vasalemma_III_uuringuruum_05.08.2021 Sissetulev dokument 05.08.2021 Avalik
DM-116650-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1008800 Sissetulev taotlus 02.08.2021 Avalik