Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-116779
Menetlus M-116779
Eesti Killustik OÜ
Osaühing Eesti Killustik - Potsepa liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Marin Varblane
17.08.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Eesti Killustik OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Pärnu Linnavalitsus Kooskõlastaja
Arti Laurimäe Kolmas isik
Raivo Laurimäe Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1008931-2 Ole Sein 06.10.2021 11:07
T-KL/1008931 Ole Sein 17.08.2021 15:43
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-116779-21 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 12.04.2022 Avalik
DM-116779-20 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmine Väljaminev korraldus 12.04.2022 Avalik
DM-116779-19 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa eelnõust Sissetulev dokument 17.03.2022 Avalik
DM-116779-18 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa korralduse eelnõust Sissetulev dokument 17.03.2022 Avalik
DM-116779-17 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 15.03.2022 Avalik
DM-116779-16 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmise taotluse menetluses esitatud tingimustest Väljaminev väljaminev kiri 15.03.2022 Avalik
DM-116779-15 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 18.02.2022 Avalik
DM-116779-14 Arvamuse edastamine Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa kohta Sissetulev dokument 17.02.2022 Avalik
DM-116779-13 Arvamuse küsimine Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 17.01.2022 Avalik
DM-116779-12 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 03.01.2022 Avalik
DM-116779-11 Arvamus Potsepa liivakarjääri kaevandamisloa PARM-008 muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 27.12.2021 Avalik
DM-116779-10 Transpordiameti seisukohast (PARM-008) Sissetulev dokument 03.12.2021 Avalik
DM-116779-9 Transpordiameti seisukoha edastamine arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 02.12.2021 Avalik
DM-116779-8 Potsepa liivakarjäär Sissetulev dokument 28.10.2021 Avalik
DM-116779-7 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmise taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2021 Avalik
DM-116779-6 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmise taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2021 Avalik
DM-116779-5 Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmise taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2021 Avalik
DM-116779-4 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009447 Sissetulev taotlus 06.10.2021 Avalik
DM-116779-3 MA_vastus_Potsepa_liivakarjäär_23.08.2021 Sissetulev dokument 23.08.2021 Avalik
DM-116779-2 Mäeeraldise nurgapunktide koordinaadid Sissetulev dokument 18.08.2021 Avalik
DM-116779-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008931 Sissetulev taotlus 17.08.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
17.08.2021 - 17.08.2026