Taotlused ja menetlused » Menetlus M-117332

Tagasi nimekirja
Menetlus M-117332
Eesti Keskkonnateenused AS
Eesti Keskkonnateenused AS - Musta tee käitluskoht
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Eve Konsap
01.10.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll
Eesti Keskkonnateenused AS Taotleja / Loa omanik
Viljandi Linnavalitsus Kolmas isik
Eleväli AS Kolmas isik
Särg AA OÜ Kolmas isik
Viljandi Kapri OÜ Kolmas isik
Indrek Kivilaan Kolmas isik
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1009475-3 Helen Sõmerik 28.04.2022 15:48
T-KL/1009475-2 Helen Sõmerik 12.10.2021 17:03
T-KL/1009475 Helen Sõmerik 01.10.2021 14:02
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-117332-59 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa andmisest keeldumine Väljaminev korraldus 05.06.2024 Avalik
DM-117332-58 Vastus eelnõule Sissetulev dokument 29.05.2024 Avalik
DM-117332-57 Seisukoha kinnitamine Sissetulev dokument 23.05.2024 Avalik
DM-117332-56 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 13.05.2024 Avalik
DM-117332-55 Taotlus Eesti Keskkonnateenused AS-i 28.04.2022 keskkonnakaitseloa taotluse võimalikult kiireks lahendamiseks kooskõlas jõustunud kohtuotsusega Sissetulev dokument 03.05.2024 Avalik
DM-117332-54 Menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 19.04.2024 Avalik
DM-117332-53 Seisukoht detailplaneeringu elluviimise kohta Sissetulev dokument 17.04.2024 Avalik
DM-117332-52 Pöördumine Väljaminev väljaminev kiri 15.03.2024 Avalik
DM-117332-51 Menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 23.02.2024 Avalik
DM-117332-50 Pöördumine Väljaminev väljaminev kiri 16.02.2024 Avalik
DM-117332-49 Vastuskiri Sissetulev dokument 12.02.2024 Avalik
DM-117332-48 Vastus täiendavatele küsimustele Sissetulev dokument 08.02.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 2
08.02.2024 - 07.02.2029
DM-117332-47 Dokumendi edastamine Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 2
07.02.2024 - 06.02.2029
DM-117332-46 Täiendavate andmete küsimine Väljaminev vastuskiri 02.02.2024 Avalik
DM-117332-45 Vastus Sissetulev dokument 23.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 2
23.01.2024 - 23.01.2029
DM-117332-44 Vastamistähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2024 Avalik
DM-117332-43 Vastamistähtaja pikendamine Sissetulev dokument 10.01.2024 Avalik
DM-117332-42 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse menetluse uuendamisel täiendavate andmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 19.12.2023 Avalik
DM-117332-41 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse menetluse uuendamine Väljaminev korraldus 03.11.2023 Avalik
DM-117332-40 Keskkonnaloa andmisest keeldumine Väljaminev korraldus 21.07.2022 Avalik
DM-117332-39 Arvamus keskkonnaloa andmisest keeldumise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 22.06.2022 Avalik
DM-117332-38 Arvamus Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa keeldumise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 20.06.2022 Avalik
DM-117332-37 Keskkonnaloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu edastamine Väljaminev väljaminev kiri 09.06.2022 Avalik
DM-117332-36 Arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 02.06.2022 Avalik
DM-117332-35 Arvamus keskkonnaloa taotlusele esitatud arvamuse kohta Sissetulev dokument 01.06.2022 Avalik
DM-117332-34 Vastus Musta tee 9 detailplaneeringu vajaduse kohta Sissetulev dokument 19.05.2022 Avalik
DM-117332-33 Seisukoha küsimine Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse kohta seoses detailplaneeringu vajadusega Väljaminev väljaminev kiri 06.05.2022 Avalik
DM-117332-32 Vastuskiri Sissetulev dokument 28.04.2022 Avalik
DM-117332-31 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012733 Sissetulev taotlus 28.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.04.2022 - 28.04.2027
DM-117332-30 Vastamistähtaja ja menetluse pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 21.04.2022 Avalik
DM-117332-29 Vastamistähtaja pikendamine Sissetulev dokument 19.04.2022 Avalik
DM-117332-28 Keskkonnaloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu edastamine Väljaminev väljaminev kiri 01.04.2022 Avalik
DM-117332-27 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.02.2022 Avalik
DM-117332-26 Arvamus keskkonnaloa (T-KL/1009475-2) taotluse kohta esitatud arvamustele Sissetulev dokument 21.02.2022 Avalik
DM-117332-25 Arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 10.02.2022 Avalik
DM-117332-24 Vastus Viljandi Linnavalitsuse 24.01.2022 arvamusele keskkonnaloa nr T-KL/1009475-2 taotluse kohta Sissetulev dokument 09.02.2022 Avalik
DM-117332-23 Vastuarvamuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 28.01.2022 Avalik
DM-117332-22 Vastuarvamus keskkonnaloa (T-KL/1009475-2) taotluse kohta esitatud arvamustele Sissetulev dokument 25.01.2022 Avalik
DM-117332-21 Koosoleku protokoll (17.01.2022) Väljaminev väljaminev kiri 20.01.2022 Avalik
DM-117332-20 Vastamistähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 06.01.2022 Avalik
DM-117332-19 Keskkonnaloa (T-KL/1009475-2) arvamuse andmise pikenduse taotlus Sissetulev dokument 06.01.2022 Avalik
DM-117332-18 Ettepanek kokkusaamiseks ja menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 03.01.2022 Avalik
DM-117332-17 Arvamuse edastamine ja ettepanek kokkusaamiseks Väljaminev väljaminev kiri 03.01.2022 Avalik
DM-117332-16 Arvamus keskkonnaloa taotluse kohta esitatud arvamustele (Musta tee käitluskoht) Sissetulev dokument 27.12.2021 Avalik
DM-117332-15 Keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 09.12.2021 Avalik
DM-117332-14 Keskkonnaloa taotlusele (T-KL/1009475-2) ühisarvamuse andmine Sissetulev dokument 09.12.2021 Avalik
DM-117332-13 Keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 09.12.2021 Avalik
DM-117332-12 Keskkonnaloa taotlusele (T-KL/1009475-2) arvamuse andmine Sissetulev dokument 07.12.2021 Avalik
DM-117332-11 Taotluse kohta arvamuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.12.2021 Avalik
DM-117332-10 Keskkonnaloa taotluse (T-KL/1009475-2) arvamuse andmiseks tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 29.11.2021 Avalik
DM-117332-9 Keskkonnaloa taotluse menetluse teade Väljaminev väljaminev kiri 05.11.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
05.11.2021 - 05.11.2096
DM-117332-8 Keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 05.11.2021 Avalik
DM-117332-7 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 05.11.2021 Avalik
DM-117332-6 dokument Sissetulev dokument 05.11.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
05.11.2021 - 05.11.2096
DM-117332-5 garantiikiri Sissetulev dokument 01.11.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.11.2021 - 01.11.2026
DM-117332-4 arvutus Sissetulev dokument 25.10.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
25.10.2021 - 25.10.2026
DM-117332-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009742 Sissetulev taotlus 12.10.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
12.10.2021 - 12.10.2026
DM-117332-2 Keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2021 Avalik
DM-117332-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009475 Sissetulev taotlus 01.10.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.10.2021 - 01.10.2026