Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-117760
Menetlus M-117760
Eesti Killustik OÜ
Sindi uuringuruum - Osaühing Eesti Killustik
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Agnes Putnik
28.09.2015
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Eesti Killustik OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Pärnu Linnavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Roheline Pärnumaa MTÜ Kolmas isik
Mäebüroo Nord OÜ Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-117760-14 Geoloogilise uuringuloa andmine Sindi uuringuruumis Väljaminev korraldus 22.09.2022 Avalik
DM-117760-13 Sindi uuringuruumi geoloogilise uuringuloa arvamus Sissetulev dokument 22.09.2022 Avalik
DM-117760-12 Sindi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa ja korralduse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 21.09.2022 Avalik
DM-117760-11 Sindi uuringuluba Sissetulev dokument 16.09.2022 Avalik
DM-117760-10 Sindi uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/516133 andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 02.09.2022 Avalik
DM-117760-9 Vastus seisukohale ja taotlusele Sindi geoloogilise uuringu loa andmise osas Sissetulev dokument 08.03.2022 Avalik
DM-117760-8 Vabariigi Valitsuse korraldusest teavitamine (Sindi uuringuruum) Sissetulev dokument 22.02.2022 Avalik
DM-117760-7 Vastus teabenõudele Väljaminev väljaminev kiri 14.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS § 53 lg 1
14.01.2022 - 14.12.2028
DM-117760-6 Teabenõude täitmise tähtaja pikendamine (Sindi uuringuruum) Väljaminev väljaminev kiri 31.12.2021 Avalik
DM-117760-5 Juurdepääsupiiranguga dokumendi väljastamine Sissetulev dokument 30.12.2021 Avalik
DM-117760-4 Nõusoleku küsimine juurdepääsupiiranguga dokumendi väljastamiseks Väljaminev väljaminev kiri 30.12.2021 Avalik
DM-117760-3 Pöördumine (Nepste V) Sissetulev dokument 30.12.2021 Avalik
DM-117760-2 AK_MA_vastus_Sindi_uuringuruum_24.11.2021 Sissetulev dokument 24.11.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS § 53 lg 1
24.11.2021 - 23.11.2026
DM-117760-1 Sindi uuringuruum Sissetulev taotlus 11.11.2021 Avalik