Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118193

Tagasi nimekirja
Menetlus M-118193
Kivisalu Capital OÜ
Kivisalu Capital OÜ - Veelikse sigala
Kompleksloa muutmine
Lõpetatud
Marilin Ait
17.12.2021

Seotud KMH menetlus: KMH00322 (KMH loataotluse menetlemisel)

Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala keskkonnamõjude hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
Kivisalu Capital OÜ Taotleja / Loa omanik
Mulgi Vallavalitsus Kolmas isik
Arne Kokamägi Kolmas isik
Eda Tisler Kolmas isik
Einar Tuuksam Kolmas isik
Eldur Lorents Kolmas isik
Elina Jüris Kolmas isik
Heiki Vungi Kolmas isik
Helis Lehtsaar Kolmas isik
Jaan Käämer Kolmas isik
Janek Lillepõld Kolmas isik
Jüri Patune Kolmas isik
Kaidi Krimm Kolmas isik
Kaja Kals Kolmas isik
Maili Lillepõld Kolmas isik
Mari Mesipuu Kolmas isik
Maris Kuura Kolmas isik
Meelis Mesipuu Kolmas isik
Merle Kirbits Kolmas isik
Peeter Nõmm Kolmas isik
Piia Nuuma Kolmas isik
Rajmond Perry Marton Kolmas isik
Ruslan Navotnõi Kolmas isik
Silva Kangur Kolmas isik
Tarmo Pütsepp Kolmas isik
Tiia Ceran Kolmas isik
Tiina Raba Kolmas isik
Uno Linnuste Kolmas isik
Valdo Siigur Kolmas isik
Vivian Patune Kolmas isik
Vladimir Tushin Kolmas isik
Abovo OÜ Kolmas isik
Estonian Sustainable Forestry OÜ Kolmas isik
Rainert RL OÜ Kolmas isik
Roger Puit AS Kolmas isik
Rüütli Property OÜ Kolmas isik
Sakalamaad OÜ Kolmas isik
Metsagrupp OÜ Kolmas isik
Mulgi Agro OÜ Kolmas isik
Mulkide Põllumajandusühistu Kolmas isik
Nendum OÜ Kolmas isik
Oks Trading OÜ Kolmas isik
Telia Eesti AS Kolmas isik
Tempke Majandus OÜ Kolmas isik
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
Veskimäe PM OÜ Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Eesti Keskkonnaühenduste Koda . Kolmas isik
Andres Tisler Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KKL/1010443 Kalev Liiv 17.12.2021 17:41
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-118193-12 Kivisalu Capital OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/319482 muutmine Väljaminev korraldus 26.02.2024 Avalik
DM-118193-11 Tähelepanekud Kivisalu Capital OÜ kompleksloa eelnõude osas Sissetulev dokument 15.02.2024 Avalik
DM-118193-10 Keskkonnakompleksloa nr KKL/319482 muutmise korralduse ja muudetud loa eelnõud arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 02.02.2024 Avalik
DM-118193-9 Lõhnahinnang Sissetulev dokument 26.01.2024 Avalik
DM-118193-8 Täiendavate andmete esitamine keskkonnaloa menetluses Sissetulev dokument 21.12.2023 Avalik
DM-118193-7 Menetlustähtaja pikendamine ja täiendava info küsimine Väljaminev väljaminev kiri 11.12.2023 Avalik
DM-118193-6 Kivisalu Capital OÜ vastus Keskkonnaametile Sissetulev dokument 08.11.2023 Avalik
DM-118193-5 Lisateabe küsimine täpsustunud Väljaminev väljaminev kiri 07.11.2023 Avalik
DM-118193-4 Lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 24.10.2023 Avalik
DM-118193-3 Kirjavahetus ettevõttega Veelikse sigala osas Väljaminev väljaminev kiri 25.09.2023 Avalik
DM-118193-2 Keskkonnamõju hindamise algatamine Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala keskkonnakompleksloa muutmistaotlusele Väljaminev väljaminev kiri 13.04.2022 Avalik
DM-118193-1 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1010443 Sissetulev taotlus 17.12.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
17.12.2021 - 17.12.2026