Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118687

Tagasi nimekirja
Menetlus M-118687
Markko-Rollin Põdra
Markko-Rollin Põdra - Leetsi tee 6
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Christina Vohla
10.01.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
Markko-Rollin Põdra Taotleja / Loa omanik
Kaimo Hirv Kolmas isik
Nicole Neubauer Kolmas isik
Vahur Kobolt Kolmas isik
Pärnu Linnavalitsus Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1011084-3 Markko-Rollin Põdra 14.04.2022 10:53
T-KL/1011084-2 Markko-Rollin Põdra 16.03.2022 16:03
T-KL/1011084 Markko-Rollin Põdra 10.01.2022 16:49
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-118687-14 Keskkonnaloa nr KL-515863 edastamine Väljaminev väljaminev kiri 13.07.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.04.2024 - 01.04.2099
DM-118687-13 Keskkonnaloa nr KL-515863 andmise korraldus Väljaminev korraldus 11.07.2022 Avalik
DM-118687-12 Arvamuse avaldamine keskkonnaloa nr KL-515863 andmise otsuse eelnõu ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta Sissetulev dokument 06.07.2022 Avalik
DM-118687-11 Markko-Rollin Põdra keskkonnaloa nr KL-515863 andmise otsuse eelnõu ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.04.2024 - 01.04.2099
DM-118687-10 Arvamuse avaldamine vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse kohta (Leetsi tee 6) Sissetulev dokument 02.06.2022 Avalik
DM-118687-9 Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 04.05.2022 Avalik
DM-118687-8 Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 04.05.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.04.2024 - 01.04.2099
DM-118687-7 Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.05.2022 Avalik
DM-118687-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012563 Sissetulev taotlus 14.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
14.04.2022 - 14.04.2097
DM-118687-5 Markko-Rollin Põdra keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 06.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
06.04.2022 - 06.04.2097
DM-118687-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011670 Sissetulev taotlus 16.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
16.03.2022 - 16.03.2097
DM-118687-3 Lisateabe esitamise pikendamine Sissetulev dokument 14.02.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.04.2024 - 01.04.2099
DM-118687-2 Lisateabe küsimine vee erikasutuse keskkonnaloa taotlusele nr T/KL-1011084 Väljaminev väljaminev kiri 31.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
31.01.2022 - 31.01.2097
DM-118687-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011084 Sissetulev taotlus 10.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
10.01.2022 - 10.01.2097