Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118708
Menetlus M-118708
KIVIKANDUR OÜ
KIVIKANDUR OÜ - Kobra dolokivikarjäär keskkonnaloa taotlus
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Janno Kuusik
11.01.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
KIVIKANDUR OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1011117-3 Aivar Kuusmik 01.06.2023 11:26
T-KL/1011117-2 Aivar Kuusmik 15.03.2023 10:39
T-KL/1011117 Aivar Kuusmik 11.01.2022 16:04
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-118708-18 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu otsuse edastamine Kobra dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 29.11.2023 Avalik
DM-118708-17 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.08.2023.a otsuse nr 38 „Arvamuse andmine Kobra dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusekohta“ muutmine Sissetulev dokument 17.11.2023 Avalik
DM-118708-16 Kobra taotluse menetlus Sissetulev dokument 21.09.2023 Avalik
DM-118708-15 Kobra dolokivikarjääri menetlus Sissetulev dokument 07.09.2023 Avalik
DM-118708-14 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu otsuse edastamine Kobra dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 25.08.2023 Avalik
DM-118708-13 Arvamuse andmine Kobra dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 21.08.2023 Avalik
DM-118708-12 Kobra dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 20.06.2023 Avalik
DM-118708-11 Taotlus Kobra dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse parandamise tähtaja pikendamiseks Sissetulev dokument 01.06.2023 Avalik
DM-118708-10 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019021 Sissetulev taotlus 01.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.06.2023 - 01.06.2028
DM-118708-9 Kobra dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 16.05.2023 Avalik
DM-118708-8 MA_vastus_Kobra dolokivikarjäär_28.04.2023 Sissetulev dokument 28.04.2023 Avalik
DM-118708-7 Veeerikasutuse kooskõlastus Sissetulev dokument 21.04.2023 Avalik
DM-118708-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1017531 Sissetulev taotlus 15.03.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.03.2023 - 15.03.2028
DM-118708-5 Kobra dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2023 Avalik
DM-118708-4 Vastus küsimusele Kobra dolokivikarjääri lõhkamiste kohta Väljaminev väljaminev kiri 23.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
23.03.2022 - 23.03.2097
DM-118708-3 Kas lõhkamised Kobra dolokivikarjääris häirivad konnakotkaid (Tõnumaa metsades)? Sissetulev dokument 09.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
09.03.2022 - 09.03.2097
DM-118708-2 MA_vastus_Kobra_dolokivikarjäär_18.02.2022 Sissetulev dokument 18.02.2022 Avalik
DM-118708-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011117 Sissetulev taotlus 11.01.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
11.01.2022 - 11.01.2027