Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119153
Menetlus M-119153
Lasita Maja OÜ
Lasita Maja OÜ - OÜ Lasita Maja
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Jaanika Mölder
15.02.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Lasita Maja OÜ Taotleja / Loa omanik
KB Environ OÜ Kolmas isik
Tartu Linnavalitsus Kolmas isik
Pan-Estonian OÜ Kolmas isik
Märt Ristmäe Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1010591-2 Kalev Liiv 22.03.2022 17:38
T-KL/1010591 Kalev Liiv 15.02.2022 20:36
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119153-10 Keskkonnaloa nr L.ÕV/324680 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 10.06.2022 Avalik
DM-119153-9 Keskkonnaloa nr L.ÕV/324680 muutmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 25.05.2022 Avalik
DM-119153-8 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 07.04.2022 Avalik
DM-119153-7 Keskkonnaloa muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 07.04.2022 Avalik
DM-119153-6 Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 07.04.2022 Avalik
DM-119153-5 Vastus OÜ Lasita Maja 22.03.2022 saadetud kirjale Väljaminev vastuskiri 24.03.2022 Avalik
DM-119153-4 Keskkonnaloa nr L.ÕV/324680 muutmise taotlusest Sissetulev dokument 23.03.2022 Avalik
DM-119153-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1012260 Sissetulev taotlus 22.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
22.03.2022 - 22.03.2027
DM-119153-2 Keskkonnaloa nr L.ÕV/324680 muutmise taotlusest Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2022 Avalik
DM-119153-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1010591 Sissetulev taotlus 15.02.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.02.2022 - 15.02.2027