Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119662
Menetlus M-119662
SANDPIT OÜ
SANDPIT OÜ Kurista II uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Marju Kuldmaa
28.03.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
SANDPIT OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Kliimaministeerium Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Jõgeva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Runners Forest OÜ Kolmas isik
Baltwood AS Kolmas isik
BTF2 Delta OÜ Kolmas isik
Valve Lorvi Kolmas isik
Kadri Mitt Kolmas isik
SKP Invest OÜ Kolmas isik
Karunõmme Jahiselts Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1012333 Märt Maurer 28.03.2022 11:48
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119662-19 Kurista II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/517216 andmine Väljaminev korraldus 09.12.2022 Avalik
DM-119662-18 Arvamuse andmine Kurista II uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse ja loa eelnõu kohta Sissetulev dokument 22.11.2022 Avalik
DM-119662-17 Kurista II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõule arvamuse andmise tähtaja pikendamine Väljaminev vastuskiri 18.11.2022 Avalik
DM-119662-16 eelnõule arvamuse esitamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 15.11.2022 Avalik
DM-119662-15 Vastus Kurista II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamisele Sissetulev dokument 15.11.2022 Avalik
DM-119662-14 Geoloogilise uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 03.11.2022 Avalik
DM-119662-13 Arvamuse andmine Kurista II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 12.10.2022 Avalik
DM-119662-12 Riigivara valitseja kooskõlastus (Kurista II uuringuruum) Sissetulev dokument 12.10.2022 Avalik
DM-119662-11 Vastus arvamusele Kurista II uuringuruumi uuringuloa väljastamise kohta Väljaminev väljaminev kiri 26.09.2022 Avalik
DM-119662-10 Arvamus Kurista II uuringuruumi uuringuloa väljastamise kohta Sissetulev dokument 20.09.2022 Avalik
DM-119662-9 Kurista II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 19.08.2022 Avalik
DM-119662-8 Kurista II uuringruumi riigivaravalitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 19.08.2022 Avalik
DM-119662-7 Arvamus Kurista II uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Sissetulev dokument 19.08.2022 Avalik
DM-119662-6 Vastus Kurista II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamisele Sissetulev dokument 19.08.2022 Avalik
DM-119662-5 soov osaleda menetluses Sissetulev dokument 19.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
19.08.2022 - 19.08.2097
DM-119662-4 Kurista II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 06.04.2022 Avalik
DM-119662-3 Kurista II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 06.04.2022 Avalik
DM-119662-2 MA_vastus_Kurista_II_uuringuruum_31.03.2022 Sissetulev dokument 31.03.2022 Avalik
DM-119662-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1012333 Sissetulev taotlus 28.03.2022 Avalik