Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120138
Menetlus M-120138
Tambira OÜ
Tambira OÜ - Are kruusakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Agnes Putnik
13.05.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Tambira OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Tori Vallavalitsus Kooskõlastaja
Taivi Luur Kolmas isik
Eke Andresson Kolmas isik
Tõnu Luur Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Metsagrupp OÜ Kolmas isik
Alar Annusver Kolmas isik
Pille Avamets Kolmas isik
Aldur Avamets Kolmas isik
Teet Vaar Kolmas isik
Ants Vaar Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1012991 Mati Rammo 13.05.2022 12:44
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120138-29 Vastus pöördumisele Väljaminev vastuskiri 31.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
31.10.2022 - 31.10.2097
DM-120138-28 Arvamus Are kruusakarjääri kaevandamise taotluse kohta Sissetulev dokument 30.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
30.09.2022 - 30.09.2097
DM-120138-27 Are väljaveotee täiendavad kokkulepped Sissetulev dokument 29.09.2022 Avalik
DM-120138-26 Maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-515952 andmine Are kruusamaardla Are kruusakarjääri mäeeraldisele Väljaminev korraldus 28.09.2022 Avalik
DM-120138-25 Juurdepääs Sissetulev dokument 28.09.2022 Avalik
DM-120138-24 Kõrvaltingimuste lisamine_taotleja vastus Sissetulev dokument 28.09.2022 Avalik
DM-120138-23 Keskkonnaloa eelnõu edastamine ülevaatamiseks Väljaminev väljaminev kiri 26.09.2022 Avalik
DM-120138-22 Vastus pöördumisele Väljaminev vastuskiri 23.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
23.09.2022 - 23.09.2097
DM-120138-21 Arvamuse andmine keskkonnaloa väljastamise korralduse eelnõu ja keskkonnaloa nr KL-515952 Sissetulev dokument 23.09.2022 Avalik
DM-120138-20 Küsimuste ja tähelepanekute esitamine seoses kavandatava keskkonnaloa nr KL-515952 andmisega Sissetulev dokument 22.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
22.09.2022 - 22.09.2097
DM-120138-19 Vastus Are kruusakarjääri keskkonnaloa eelnõule Sissetulev dokument 13.09.2022 Avalik
DM-120138-18 Are kruusakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 12.09.2022 Avalik
DM-120138-17 Allkirjastatud Tammi eelkokkulepe Sissetulev dokument 12.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
12.09.2022 - 12.09.2097
DM-120138-16 Are kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 12.09.2022 Avalik
DM-120138-15 Vastus arvamusele eelhinnangu kohta Väljaminev vastuskiri 09.09.2022 Avalik
DM-120138-14 Arvamuse andmine keskkonnaloa taotluse nr KL-515952 kohta Sissetulev dokument 26.08.2022 Avalik
DM-120138-13 Seisukoha andmine Are kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-515952 andmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 25.08.2022 Avalik
DM-120138-12 Are kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-515952 andmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta arvamuse andmise tähtaja pikendamine Väljaminev vastuskiri 23.08.2022 Avalik
DM-120138-11 Eavere ja Niidu küla elanike vastuväited Are kruusamaardla kaevandamise kohta Sissetulev dokument 18.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
18.08.2022 - 18.08.2097
DM-120138-10 Taotlus tähtaja pikendamiseks (Are kruusakarjäär) Sissetulev taotlus 15.08.2022 Avalik
DM-120138-9 Are kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemisest Väljaminev väljaminev kiri 04.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
04.08.2022 - 04.08.2097
DM-120138-8 Are kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusest-kõre Sissetulev dokument 03.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
03.08.2022 - 03.08.2097
DM-120138-7 Arvamuse küsimine Are kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-515952 andmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 21.07.2022 Avalik
DM-120138-6 Vastamistähtaja pikendamisest Väljaminev vastuskiri 30.06.2022 Avalik
DM-120138-5 Vastamistähtaja pikendamine (Are kruusakarjäär) Sissetulev dokument 28.06.2022 Avalik
DM-120138-4 Are kruusakarjääri keskkonnaloa KL-515952 taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 20.05.2022 Avalik
DM-120138-3 Are kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 20.05.2022 Avalik
DM-120138-2 MA_vastus_Are_kruusakarjäär_18.05.2022 Sissetulev dokument 18.05.2022 Avalik
DM-120138-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012991 Sissetulev taotlus 13.05.2022 Avalik