Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120414

Tagasi nimekirja
Menetlus M-120414
Farmi Piimatööstus AS
Farmi Piimatööstus AS - Farmi Piimatööstus AS Jõhvi Linda tn 15
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Age Kaljuorg
07.06.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
Farmi Piimatööstus AS Taotleja / Loa omanik
Jõhvi Vallavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1013244-2 Andrus Veskioja 15.06.2022 16:40
T-KL/1013244 Andrus Veskioja 07.06.2022 10:11
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120414-11 Aktsiaselts Farmi Piimatööstus keskkonnaloa nr L.ÕV/321900 muutmise korraldus Väljaminev korraldus 13.09.2022 Avalik
DM-120414-10 Aktsiaselts Farmi Piimatööstus arvamus keskkonnaloa eelnõude kohta Sissetulev dokument 07.09.2022 Avalik
DM-120414-9 Selgituste esitamine põhjaveevaru hindamise korra kohta Väljaminev väljaminev kiri 02.09.2022 Avalik
DM-120414-8 Arvamus Aktsiaselts Farmi Piimatööstus keskkonnaloa nr L.ÕV/321900 muutmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 31.08.2022 Avalik
DM-120414-7 Aktsiaselts Farmi Piimatööstus keskkonnaloa nr L.ÕV/321900 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.08.2022 Avalik
DM-120414-6 Aktsiaselts Farmi Piimatööstus keskkonnaloa nr L.ÕV/321900 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 27.06.2022 Avalik
DM-120414-5 Aktsiaselts Farmi Piimatööstus keskkonnaloa nr L.ÕV/321900 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 27.06.2022 Avalik
DM-120414-4 Farmi Piimatööstus ASi nõusolek seoses puurkaevude grupi moodustamisega Sissetulev dokument 16.06.2022 Avalik
DM-120414-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1013448 Sissetulev taotlus 15.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.06.2022 - 15.06.2027
DM-120414-2 Keskkonnaloa muutmise taotluse kohta lisaandmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 10.06.2022 Avalik
DM-120414-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1013244 Sissetulev taotlus 07.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
07.06.2022 - 07.06.2027