Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120677
Menetlus M-120677
Lindamäe OÜ
Lindamäe OÜ - Tõitoja liivakarjäär keskkonnaloa taotlus
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Agnes Putnik
06.07.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Lindamäe OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Saarde Vallavalitsus Kooskõlastaja
Roheline Pärnumaa MTÜ Kolmas isik
Päästame Eesti Metsad MTÜ Kolmas isik
ANNELI TÄÄKER Kolmas isik
REIN TÄÄKER Kolmas isik
ROBERT OLLO Kolmas isik
ROBERT MITT Kolmas isik
AHTO LEHTPUU Kolmas isik
ANDRUS LEHTPUU Kolmas isik
AVE LEHTPUU Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1013779-3 Donald Agasild 09.07.2022 10:17
T-KL/1013779-2 Donald Agasild 08.07.2022 10:52
T-KL/1013779 Donald Agasild 06.07.2022 14:49
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120677-30 Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-516298 andmine Väljaminev korraldus 13.01.2023 Avalik
DM-120677-29 Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 13.01.2023 Avalik
DM-120677-28 Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa menetlusest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 28.12.2022 Avalik
DM-120677-27 Vastuskiri arvamuse avaldamisele Väljaminev väljaminev kiri 28.12.2022 Avalik
DM-120677-26 ARVAMUSE JA VASTUVÄIDETE ESITAMINE TÕITOJA LIIVAKARJÄÄRI KESKKONNALOA TAOTLUSELE KOOSTATUD EELNÕUDE KOHTA Sissetulev dokument 27.12.2022 Avalik
DM-120677-25 Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud eelnõudega nõustumine Sissetulev dokument 13.12.2022 Avalik
DM-120677-24 Vastuskiri Väljaminev vastuskiri 12.12.2022 Avalik
DM-120677-23 Täpsustus Sissetulev dokument 12.12.2022 Avalik
DM-120677-22 Päring seoses Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud eelnõudega Sissetulev dokument 12.12.2022 Avalik
DM-120677-21 Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 09.12.2022 Avalik
DM-120677-20 Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 07.12.2022 Avalik
DM-120677-19 Vastuskiri MTÜ Roheline Pärnumaa 01.12.2022 kirjale Väljaminev vastuskiri 06.12.2022 Avalik
DM-120677-18 Arvamus, vastuväited ja taotlus Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse KMH eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 01.12.2022 Avalik
DM-120677-17 Vastuskiri Väljaminev väljaminev kiri 24.11.2022 Avalik
DM-120677-16 Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotlusest Sissetulev dokument 24.11.2022 Avalik
DM-120677-15 Vastuskiri Väljaminev vastuskiri 17.11.2022 Avalik
DM-120677-14 Arvamuse andmine Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 17.11.2022 Avalik
DM-120677-13 Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotlusest Sissetulev dokument 14.11.2022 Avalik
DM-120677-12 Vastus kirjale DM-120677-11 (Tõitoja liivakarjäär) Sissetulev dokument 04.11.2022 Avalik
DM-120677-9 Arvamuse andmine Tõitoja liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta Sissetulev dokument 02.11.2022 Avalik
DM-120677-11 Saarde Vallavolikogu otsuse edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 02.11.2022 Avalik
DM-120677-10 Arvamuse küsimine Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 02.11.2022 Avalik
DM-120677-8 Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.10.2022 Avalik
DM-120677-7 Taotlus Saarde Vallavalitsusele haldusmenetlusse kaasamiseks (Tõitoja kaevandamisloa taotlus) Sissetulev dokument 25.10.2022 Avalik
DM-120677-6 Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 07.09.2022 Avalik
DM-120677-5 MA_vastusk_Tõitoja_liivakarjäär_14.07.2022 Sissetulev dokument 14.07.2022 Avalik
DM-120677-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013810 Sissetulev taotlus 09.07.2022 Avalik
DM-120677-3 MA_vastusk_Tõitoja_liivakarjäär_08.07.2022 Sissetulev dokument 08.07.2022 Avalik
DM-120677-2 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013801 Sissetulev taotlus 08.07.2022 Avalik
DM-120677-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013779 Sissetulev taotlus 06.07.2022 Avalik