Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121047
Menetlus M-121047
R Tooted OÜ, NURME TEEDEEHITUS OÜ
R Tooted OÜ - Tulika
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Terje Raadom
12.08.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
R Tooted OÜ Taotleja / Loa omanik
NURME TEEDEEHITUS OÜ Taotleja / Loa omanik
Margus Nõmm Kolmas isik
KARIN LEPIK Kolmas isik
Põhara Agro OÜ Kolmas isik
Pärnu Linnavalitsus Kolmas isik
Vaike Raja Kolmas isik
Anne Saulski Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1013865-4 Ranno Rästas 26.10.2022 15:20
T-KL/1013865-3 Ranno Rästas 03.10.2022 21:53
T-KL/1013865-2 Ott Sutt 29.08.2022 15:58
T-KL/1013865 Ranno Rästas 12.08.2022 13:06
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121047-34 R Tooted OÜ keskkonnaloa andmisest keeldumine Väljaminev korraldus 16.03.2023 Avalik
DM-121047-33 Arvamus R Tooted OÜ poolt esitatud seisukohale Sissetulev dokument 14.03.2023 Avalik
DM-121047-32 R Tooted OÜ arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2023 Avalik
DM-121047-31 Seisukoht R Tooted OÜ keskkonnaloa menetluses Sissetulev dokument 01.03.2023 Avalik
DM-121047-30 R Tooted OÜ keskkonnaloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine ja menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 16.02.2023 Avalik
DM-121047-29 Vastamistähtaja pikendamine Sissetulev dokument 13.02.2023 Avalik
DM-121047-28 Arvamus R Tooted OÜ keskkonnaloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 10.02.2023 Avalik
DM-121047-27 R Tooted OÜ keskkonnaloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 31.01.2023 Avalik
DM-121047-26 R Tooted OÜ keskkonnaloa taotluse menetluse lõpetamisest Väljaminev väljaminev kiri 16.01.2023 Avalik
DM-121047-25 R Tooted OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine ja menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 10.01.2023 Avalik
DM-121047-24 Pöördumine seoses taotlusega Sissetulev dokument 09.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
09.01.2023 - 09.01.2098
DM-121047-23 Avalikustamise käigus antud arvamuse tagasiside Sissetulev dokument 06.01.2023 Avalik
DM-121047-22 R Tooted OÜ projektile keskkonnaloa andmisest Sissetulev dokument 05.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
05.01.2023 - 05.01.2098
DM-121047-21 R Tooted OÜ keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 28.12.2022 Avalik
DM-121047-20 Arvamuse avaldamine R Tooted OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel Sissetulev dokument 28.12.2022 Avalik
DM-121047-19 Arvamuse andmiseks tähtaja pikendamine (DM-121047-8) Sissetulev dokument 19.12.2022 Avalik
DM-121047-18 Pöördumine Sissetulev dokument 19.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
19.12.2022 - 19.12.2097
DM-121047-17 Arvamuse esitamisest Sissetulev dokument 14.12.2022 Avalik
DM-121047-16 Vastuskiri Tulika kinnistu keskkonnaloa avalikustamise käigus tulnud vastuväidetele (M.N) Sissetulev dokument 08.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
08.12.2022 - 08.12.2097
DM-121047-15 Avalikustamise käigus antud arvamuse tagasiside ( (Liiva küla elanike avaldus) Sissetulev dokument 08.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
08.12.2022 - 08.12.2097
DM-121047-14 R Tooted OÜ keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 06.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
06.12.2022 - 06.12.2097
DM-121047-13 Arvamuse esitamine Sissetulev dokument 30.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
30.11.2022 - 30.11.2097
DM-121047-12 Vastus päringule Väljaminev väljaminev kiri 30.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
30.11.2022 - 30.11.2097
DM-121047-11 R Tooted OÜ keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 29.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
29.11.2022 - 29.11.2097
DM-121047-10 Pöördumine seoses R Tooted OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisega Sissetulev dokument 28.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
28.11.2022 - 28.11.2097
DM-121047-9 R Tooted OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 16.11.2022 Avalik
DM-121047-8 R Tooted OÜ keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 16.11.2022 Avalik
DM-121047-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015353 Sissetulev taotlus 26.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
26.10.2022 - 26.10.2027
DM-121047-6 R Tooted OÜ keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 21.10.2022 Avalik
DM-121047-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1014986 Sissetulev taotlus 03.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
03.10.2022 - 03.10.2027
DM-121047-4 R Tooted OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 19.09.2022 Avalik
DM-121047-3 Parandustaotluse selgitused Sissetulev dokument 29.08.2022 Avalik
DM-121047-2 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1014480 Sissetulev taotlus 29.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
29.08.2022 - 29.08.2027
DM-121047-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013865 Sissetulev taotlus 12.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
12.08.2022 - 12.08.2027