Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121175
Menetlus M-121175
Skano Furniture Factory OÜ
Skano Furniture Factory OÜ - Pärnu mööblitehas
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Maret Palusalu
30.08.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Skano Furniture Factory OÜ Taotleja / Loa omanik
Severitas OÜ Kolmas isik
Pärnu Linnavalitsus Kolmas isik
Estarena TTV OÜ Kolmas isik
Joon ruudus OÜ Kolmas isik
PELTOC OÜ Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
MK Haldus OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1014438-2 Andrus Sume 29.09.2022 12:56
T-KL/1014438 Andrus Sume 30.08.2022 13:45
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121175-8 Skano Furniture Factory Osaühingu keskkonnaloa nr L.ÕV/329200 muutmine ja keskkonnaloa nr L.VV/329145 kehtetuks tunnistamine Väljaminev korraldus 16.12.2022 Avalik
DM-121175-7 Skano Furniture Factory Osaühingu keskkonnaloa nr L.ÕV/329200 muutmise otsuse eelnõu esitamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 25.11.2022 Avalik
DM-121175-6 Arvamus Skano Furniture Factory Osaühing poolt esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/329200 muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 31.10.2022 Avalik
DM-121175-5 Skano Furniture Factory Osaühingu keskkonnaloa nr L.ÕV/329200 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 19.10.2022 Avalik
DM-121175-4 Skano Furniture Factory Osaühingu keskkonnaloa L.ÕV/329200 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.10.2022 Avalik
DM-121175-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1014859 Sissetulev taotlus 29.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
29.09.2022 - 29.09.2027
DM-121175-2 Skano Furniture Factory Osaühingu keskkonnaloa nr L.ÕV/329200 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 19.09.2022 Avalik
DM-121175-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1014438 Sissetulev taotlus 30.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
30.08.2022 - 30.08.2027