Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121549

Tagasi nimekirja
Menetlus M-121549
EcoPro AS
Kompleksloa nr L.KKL.IV-29520 ümber viimine uuele vormile
Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Karine Vest
16.09.2022

Seotud KMH menetlus: KMH00316 (KMH loataotluse menetlemisel)

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-29520 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
EcoPro AS Taotleja / Loa omanik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Menetlusega ei ole seotud dokumente.