Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121784

Tagasi nimekirja
Menetlus M-121784
SALVEST AS
SALVEST AS - Salvest AS - AIN
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Jaanika Mölder
11.10.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
SALVEST AS Taotleja / Loa omanik
Tartu Linnavalitsus Kolmas isik
AQUA MARINA AS Kolmas isik
Aruküla tee 5 Arendus OÜ Kolmas isik
Rahva Ravim OÜ Kolmas isik
Aruküla Energia OÜ Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
ANNELI NORMA Kolmas isik
Eluelement OÜ Kolmas isik
JELENA JEGORINA Kolmas isik
KAISA NORMA Kolmas isik
Kalle Norma Kolmas isik
KEVIN LIIMASK Kolmas isik
OLEG RAKITIN Kolmas isik
Raadi Duo OÜ Kolmas isik
Tave Allik Kolmas isik
MARKO LAUR Kolmas isik
LEMMA OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1014708-2 Andrus Veskioja 12.10.2022 13:54
T-KL/1014708 Andrus Veskioja 11.10.2022 16:33
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121784-9 Aktsiaselts SALVEST keskkonnaloa nr L.ÕV.TM-145754 muutmise korraldus Väljaminev korraldus 14.11.2022 Avalik
DM-121784-8 Keskkonnaameti vastus Tartu Linnavalitsuse ettepanekule Väljaminev väljaminev kiri 14.11.2022 Avalik
DM-121784-10 Aktsiaselts SALVEST keskkonnaloa nr L.ÕV.TM-145754 muutmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 14.11.2022 Avalik
DM-121784-7 Seisukoht AS SALVEST keskkonnaloa nr L.ÕV/145754 muutmise taotluse, keskkonnaloa eelnõu ja keskkonnaloa andmise korralduse eelnõu kohta Sissetulev dokument 11.11.2022 Avalik
DM-121784-6 Aktsiaselts SALVEST keskkonnaloa nr L.ÕV.TM-145754 muutmise taotluse menetlusse võtmisest ning eelnõude valmimisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 27.10.2022 Avalik
DM-121784-5 Aktsiaselts SALVEST keskkonnaloa nr L.ÕV.TM-145754 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa nr L.ÕV.TM-145754 muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 27.10.2022 Avalik
DM-121784-4 Aktsiaselts SALVEST keskkonnaloa nr L.ÕV.TM-145754 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 27.10.2022 Avalik
DM-121784-3 Aktsiaselts SALVEST keskkonnaloa nr L.ÕV.TM-145754 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.10.2022 Avalik
DM-121784-2 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1015143 Sissetulev taotlus 12.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
12.10.2022 - 12.10.2027
DM-121784-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1014708 Sissetulev taotlus 11.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
11.10.2022 - 11.10.2027