Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121843

Tagasi nimekirja
Menetlus M-121843
ASB Greenworld Eesti OÜ
Ilmse ebatäpsuse parandamine
Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Agnes Putnik
17.10.2022

Seotud KMH menetlus: KMH00817 (KMH loataotluse menetlemisel)

Nurme III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
ASB Greenworld Eesti OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121843-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine keskkonnaloal nr L.MK/333334 Väljaminev korraldus 17.10.2022 Avalik