Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121941
Menetlus M-121941
TREV-2 Grupp AS
TREV-2 Grupp AS - Künka IV uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Viktoria Burtin
25.10.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
TREV-2 Grupp AS Taotleja / Loa omanik
Kohila Vallavalitsus Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Rail Baltic Estonia OÜ Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
LILY KANTER Kolmas isik
GRETE TOOMPERE Kolmas isik
ÜLLE HIIESALU Kolmas isik
ANNI TRUMP Kolmas isik
MARTTO TRUMP Kolmas isik
TIINA SCHUTTING Kolmas isik
AIVAR MARTINSON Kolmas isik
LIANA MACHARASHVILI Kolmas isik
HELLE HEIN Kolmas isik
Aivo Mündel Kolmas isik
Meossaare-Meremõisa Põllumajandussaadused UÜ Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1015332 Andres Kask 25.10.2022 08:53
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121941-17 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/517336 andmine Künka IV uuringuruumis Väljaminev korraldus 08.03.2023 Avalik
DM-121941-16 Arvamuse andmine Künka IV geoloogilise uuringu loa eelnõule Sissetulev dokument 07.03.2023 Avalik
DM-121941-15 Menetlustähtaja pikendamine (Künka IV uuringuruum) Väljaminev väljaminev kiri 20.02.2023 Avalik
DM-121941-14 Nõustumine KOV arvamuse andmise tähtaja pikendamisega Väljaminev väljaminev kiri 20.02.2023 Avalik
DM-121941-13 Arvamuse andmise tähtaja pikendamine, Künka IV uuringuluba Sissetulev dokument 02.02.2023 Avalik
DM-121941-12 Arvamuse andmise tähtaja pikendamine, Künka IV uuringuluba Sissetulev dokument 02.02.2023 Avalik
DM-121941-11 Arvamus Künka IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 01.02.2023 Avalik
DM-121941-10 Künka IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2023 Avalik
DM-121941-9 Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele Künka IV Sissetulev dokument 04.01.2023 Avalik
DM-121941-8 Riigivara valitseja kooskõlastus (Künka IV uuringuruum) Sissetulev dokument 28.12.2022 Avalik
DM-121941-7 Teavituste saamise soov, küsimused ja KeA vastused Väljaminev väljaminev kiri 01.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.12.2022 - 01.12.2097
DM-121941-6 Info küsimine seoses Künka IV geoloogilise uuringuga Sissetulev dokument 28.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
28.11.2022 - 28.11.2097
DM-121941-5 Künka IV uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 14.11.2022 Avalik
DM-121941-4 Arvamuse küsimine Künka IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.11.2022 Avalik
DM-121941-3 Künka IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 14.11.2022 Avalik
DM-121941-2 MA_vastus_Künka IV uuringuruum_26.10.2022 Sissetulev dokument 26.10.2022 Avalik
DM-121941-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1015332 Sissetulev taotlus 25.10.2022 Avalik