Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122392

Tagasi nimekirja
Menetlus M-122392
VALMAP GRUPP AS
VALM 004 pikendamine
Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Aare Mark
14.12.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
VALMAP GRUPP AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Tõrva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kooskõlastaja
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-122392-2 Lagesoo turbatootmisala kaevandamise keskkonnaloa nr VALM 004 kehtivusaja pikendamine Väljaminev korraldus 20.12.2022 Avalik
DM-122392-1 VALM 004 keskkonnaloa pikendamise taotlus Sissetulev dokument 14.12.2022 Avalik