Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123446
Menetlus M-123446
Mainer OÜ
Mainer OÜ - Akimatsi II uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Viktoria Burtin
23.01.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Mainer OÜ Taotleja / Loa omanik
Kehtna Vallavalitsus Kolmas isik
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Tohuvana Saeveski OÜ Kolmas isik
AVE FRISCHER Kolmas isik
BIRGIT VILGATS Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1016600 Siim Pukk 23.01.2023 19:31
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-123446-9 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/518570 andmine Akimatsi II uuringuruumis Väljaminev korraldus 02.06.2023 Avalik
DM-123446-8 Akimatsi II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 15.05.2023 Avalik
DM-123446-7 Akimatsi uuringuruum Sissetulev dokument 13.02.2023 Avalik
DM-123446-6 Akimatsi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Sissetulev dokument 09.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
09.02.2023 - 09.02.2098
DM-123446-5 Arvamuse küsimine Akimatsi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 08.02.2023 Avalik
DM-123446-4 Akimatsi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 08.02.2023 Avalik
DM-123446-2 MA_vastus_Akimatsi uuringuruum_26.01.2023 Sissetulev dokument 26.01.2023 Avalik
DM-123446-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1016600 Sissetulev taotlus 23.01.2023 Avalik